• kws_mann_am_fenster_im_office.jpg
  Zrównoważone podejście

Zrównoważony rozwój korporacji opiera się na czynnikach warunkujących sukces

Zakładając spółkę KWS w 1856 roku nasi fundatorzy położyli podwaliny pod 160-letni zrównoważony rozwój naszej firmy. Oto nasze czynniki sukcesu prowadzące do zrównoważonego rozwoju:

 • Strategia korporacyjna nastawiona na długoterminowy wzrost i rentowność, oraz zorientowana na globalne wyzwania
 • Zasady etyki biznesowej opisujące odpowiedzialność korporacyjną, w tym odpowiedzialność za łańcuch dostaw i odpowiedni system zarządzania zgodnością
 • Wewnętrzne reguły zapewniające doskonałość procesu operacyjnego
 • Kompleksowe zarządzanie ryzykiem finansowym i niefinansowym
 • Zintegrowany system zarządzania jakością, postępowaniem z organizmami zmodyfikowanymi genetycznie (GMO) i operacyjną ochroną środowiska
 • Otwarta komunikacja i dialog z naszymi udziałowcami
 • Przejrzyste raportowanie dotyczące zrównoważonego rozwoju zgodnie z inicjatywą globalnego raportu (GRI) i innymi odpowiednimi standardami
Opracowujemy podstawowe tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju korporacyjnego wraz z naszymi zainteresowanymi stronami wewnątrz firmy i spoza niej w całym łańcuchu wartości branży spożywczej. Stanowią one podstawę naszej sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju.

Podstawowe tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości

Finanse

 • Stabilność
 • Płynność finansowa
 • Rentowność
 • Rentowny wzrost

Ochrona środowiska naturalnego

 • Innowacje produktowe i zrównoważone rolnictwo
 • Bezpieczeństwo zakładu i procesu
 • Operacyjne wykorzystanie zasobów

Problemy społeczne

 • Wykwalifikowani pracownicy
 • Ochrona pracy i zdrowia
 • Równość szans i różnorodność
 • Zaangażowanie społeczne

Kierownictwo

 • Jakość i bezpieczeństwo produktów
 • Stosowanie nowoczesnych metod hodowli
 • Własność intelektualna
 • Zgodność / etyka biznesowa
 • Dialog z zainteresowanymi stronami

Tutaj można znaleźć nasze certyfikaty

Twoja osoba do kontaktów

Marcel Meyer
Marcel Meyer
Corporate Sustainability
Wyślij email
KONTAKT