• KWS_forschungsteam_im_labor.jpg
    Innowacja

Hodowla roślin dla rolnictwa zrównoważonego

Celem naszej pracy hodowlanej jest zapewnienie rolnikom odmian spełniających ich oczekiwania. Nie ma znaczenia, czy zajmują się rolnictwem konwencjonalnym, czy ekologicznym. Oferujemy nasiona, które są zaadaptowane do warunków klimatycznych i glebowych różnych regionów, zwiększają plony i zmniejszają stosowanie pestycydów.

Osiągnięcie takich efektów wymaga prowadzenia ciągłych i intensywnych prac badawczych. Zanim nowa odmiana zostanie zatwierdzona i będzie dostępna na rynku, może upłynąć nawet dziesięć lat. Co roku inwestujemy około 17 procent naszego obrotu w projekty badawczo-rozwojowe, ułatwiające zwiększanie plonu nawet o dwa procent rocznie.

Nasza ogólnoświatowa sieć hodowli KWS

Liczby odzwierciedlające nasze bieżące prace badawczo-rozwojowe:

w mln EUR   2016/2017 2015/2016 +/-
Pracownicy działu badawczo-rozwojowego (R&D) Ø 1 889 1 830 3,2%
Pracownicy działu R&D jako odsetek wszystkich zatrudnionych w % 38,3 37,8 1,3%
Koszt R&D   190,3 182,4 4,3%
Udział pracowników działu R&D¹ w % 17,7 17,6 0,6%
Dopuszczenia nowych odmian do obrotu   357 397 -10,1%

Twoja osoba do kontaktów

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Wyślij email
KONTAKT