• Przygotowanie próbki DNA w laboratorium
    Metody hodowlane

Hodowla roślin i metody badawcze

Od momentu założenia przed ponad 160 laty sukces firmy KWS był oparty na innowacyjnych metodach hodowli roślin, aby nieustannie zapewniać rolnikom ciągle udoskonalane nasiona coraz bardziej produktywnych odmian. W tym celu KWS wykorzystuje szeroką i wciąż aktualizowaną gamę technik hodowli. Celowana manipulacja materiałem genetycznym roślin przez krzyżowanie wyselekcjonowanych roślin rodzicielskich i późniejszą selekcję roślin potomnych rozpoczęła się w XIX wieku. Od tego czasu ma miejsce nieustanne rozszerzanie i udoskonalanie metod: Wprowadzono takie metody jak: analiza genomu, hodowla komórek, hodowla mieszańców, biotechnologia.

Dzięki tym postępom uzyskujemy coraz większą wiedzę o charakterystyce roślin i zasadach rządzących ich genetyką. Wszystkie te narzędzia dostarczają nam dodatkowych informacji o roślinach i umożliwiają hodowcom podejmowanie szybszych decyzji. Mogą oni szybciej odpowiadać na takie wyzwania jak zmiana klimatu lub nowe patogeny i zapewniać rolnikom optymalnie zaadaptowane odmiany.

Nasze codziennie doświadczenie specjalisty od hodowli roślin wskazuje, że nasi hodowcy potrzebują wszystkich obecnie stosowanych metod, aby móc prowadzić celowaną, coraz szybszą i wciąż bardziej efektywną hodowlę. Jest tak także dlatego, że KWS działa w około 70 krajach i konkuruje z innymi dostawcami nasion na wielu rynkach. I dlatego niezwykle istotne dla hodowców roślin, a przez to także dla firmy KWS i jej międzynarodowej siły konkurencyjnej, jest możliwość swobodnego wybierania własnych celów i narzędzi, które będą najlepiej dostosowane do realizacji tych celów. Największe znaczenie ma tutaj udoskonalona cecha nowej odmiany, a nie metody wykorzystywane do jej wyhodowania.

Przegląd naszych metod hodowli

Krzyżowanie i selekcja

Krzyżowane są ze sobą rośliny rodzicielskie o pożądanych cechach. Nasiona największych i najbardziej produktywnych roślin są wysiewane ponownie.

Hodowla liniowa

W tym przypadku krzyżuje się dwie linie rodzicielskie, które się maksymalnie wzajemnie uzupełniają w zakresie pożądanych właściwości. Wybiera się najlepsze rośliny i ponownie je krzyżuje.

Hodowla mieszańców

W trakcie hodowli mieszańców krzyżuje się dwie genetycznie odmienne linie rodzicielskie.

Hodowla komórek i tkanek

Całe komórki są regenerowane z poszczególnych komórek rośliny przy użyciu pożywek odżywczych w laboratorium.

Znaczniki

Znaczniki molekularne umożliwiają kontrolowanie właściwości roślin.

Fenotypowanie

W tym przypadku cecha rośliny hodowlanej jest badana w warunkach polowych. Do zautomatyzowanej analizy wykorzystywane są nowoczesne technologie.

Inżynieria genetyczna

W tym przypadku poszczególne geny lub segmenty genów w DNA są celowo wprowadzane do genomu rośliny uprawnej.

Badania genetyczne

W tym przypadku analizie jest poddawana cała struktura i funkcja biologiczna genomu roślinnego.

Edytowanie genomu

Pojęcie edytowanie genomu obejmuje wiele różnych metod. Przy użyciu tej metody można uzyskiwać dostęp do poszczególnych komponentów DNA i je precyzyjnie zmieniać.

Twoja osoba do kontaktów

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Wyślij email
KONTAKT