• Przygotowanie próbki DNA w laboratorium
    Badania genetyczne

Badania genetyczne

Opis

Najważniejsze informacje

W tym przypadku analizowana jest holistyczna struktura i biologiczna funkcja genomu roślinnego.

Zalety

Kompleksowe cechy, które nie są oparte na poszczególnych genach, ale na sieciach genów, mogą być analizowane i precyzyjnie adaptowane.

Wady

brak

Rozwój

Stosowanie w praktycznej hodowli roślin od lat 90. XX wieku.

Zastosowanie w KWS

Aby analizować materiał genetyczny buraków cukrowych, kukurydzy, rzepaku, słoneczników, pszenicy, jęczmienia lub żyta. Wiele projektów badawczych realizujemy we współpracy z naszymi partnerami.

Genom to cały materiał genetyczny danej rośliny. Badania genetyczne odkrywają budowę i funkcję biologiczną genomu roślinnego (tzn. wszystkich genów) oraz jego części regulacyjnych. Znamy już genomy wielu roślin uprawnych.

Aby wyciągać wnioski związane z hodowlą w oparciu o informacje o genomie, rolnicy poszukują głównie różnic genetycznych między poszczególnymi roślinami w danej uprawie. Funkcję poszczególnych genów lub segmentów DNA można wywnioskować tworząc powiązania między odmianami w wyglądzie różnych roślin (na przykład odporności na choroby) z ich różnicami genetycznymi. Badania genetyczne pomagają nam także analizować właściwości roślin, które nie są oparte na poszczególnych genach, ale na sieciach genów. W ten sposób można bardziej precyzyjnie dostosowywać złożone cechy, takie jak plon i tolerancja na suszę.

Aby rzucić więcej światła na funkcje genów, naukowcy i rolnicy włączają obecnie inne obszary badawcze do swoich analiz i badają na przykład cały zestaw białek (proteom) lub metabolitów (metabolom) danej rośliny.

Uzyskane wyniki mogą być wykorzystywane zarówno do tradycyjnego rolnictwa, jak i do nowych, innowacyjnych metod hodowli roślin, takich jak edytowanie genomu.

Przegląd naszych metod hodowli

Twoja osoba do kontaktów

Max Goerner
Max Goerner
Lead of Corporate/Strategic Communications
Global Marketing and Communications
Wyślij e-mail
KONTAKT