• Przygotowanie próbki DNA w laboratorium
    Fenotypowanie cyfrowe

Fenotypowanie cyfrowe

Opis

Najważniejsze informacje

Właściwości rośliny hodowlanej są badane w warunkach polowych. W tym celu do zautomatyzowanej analizy wykorzystujemy nowoczesne technologie.

Zalety

Jest to metoda nieinwazyjna i nie wpływa na rozwój roślin. Na przykład fenotypowanie cyfrowe umożliwia nam wyciąganie wniosków dotyczących inwazji grzybów.

Wady

Trudnością związaną z tą metodą jest konieczność zmierzenia „prawidłowego aspektu”. Dopiero po poznaniu mechanizmu genetycznego, który powoduje konkretną zmianę w wyglądzie roślin możemy opracować automatyczne rozpoznawanie przez czujniki. Musimy także być w stanie szybko analizować duże ilości danych, co wymaga połączenia stacji hodowlanych z szerokopasmowymi kablami do transmisji danych.

Rozwój

Rozróżnienie między genotypem i fenotypem zostało po raz pierwszy dokonane przez Wilhelma Johannsena (1911). Genotyp to całość właściwości odziedziczanych po rodzicach. Dotyczy to także fenotypu rośliny, ale jego ostateczny kształt jest modyfikowany przez warunki środowiskowe. Oto nasza propozycja: Genotyp to suma cech genetycznych danego organizmu, np. rośliny. Fenotyp tej rośliny jest kształtowany w trakcie jej wzrostu w danych warunkach środowiskowych.

Zastosowanie w KWS

Efektywna selekcja genotypów w warunkach polowych i szklarniowych.

Dzięki wglądowi do genomów hodowcy uzyskują wiele istotnych informacji o poszczególnych liniach roślin. Jest to jednak dalece niewystarczające do podejmowania decyzji hodowlanych. Właściwości danej linii zawsze musiały być sprawdzane także w polu. Wymaga to dużego doświadczenia hodowlanego i mnóstwa czasu. A ponadto niektóre cechy nie mogą być rozróżnione gołym okiem albo jest to bardzo trudne.

Nowoczesna technologia nie tylko może nam w tym pomóc, ale także dostarczyć dodatkowych informacji. I właśnie dlatego KWS dokłada wszelkich starań, by opracowywać nowe metody automatycznego rejestrowania określonych cech roślin. Są na przykład uzyskiwane obrazy pól i poletek, zarówno z podłoża, jak i z powietrza. Mogą być one analizowane przez komputer w celu wyciągnięcia wniosków na temat takich cech jak wysokość uprawy i ewentualne ognisko choroby. Wymaga to ścisłej współpracy z informatykami i doświadczonymi hodowcami.

grafiken_grau__phaenotypisierung.png

Przegląd naszych metod hodowli

Twoja osoba do kontaktów

Max Goerner
Max Goerner
Lead of Corporate/Strategic Communications
Global Marketing and Communications
Wyślij e-mail
KONTAKT