• Przygotowanie próbki DNA w laboratorium
    Fenotypowanie cyfrowe

Fenotypowanie cyfrowe

Opis

Najważniejsze informacje

Właściwości rośliny hodowlanej są badane w warunkach polowych. W tym celu do zautomatyzowanej analizy wykorzystujemy nowoczesne technologie.

Zalety

Jest to metoda nieinwazyjna i nie wpływa na rozwój roślin. Na przykład fenotypowanie cyfrowe umożliwia nam wyciąganie wniosków dotyczących inwazji grzybów.

Wady

Trudnością związaną z tą metodą jest konieczność zmierzenia „prawidłowego aspektu”. Dopiero po poznaniu mechanizmu genetycznego, który powoduje konkretną zmianę w wyglądzie roślin możemy opracować automatyczne rozpoznawanie przez czujniki. Musimy także być w stanie szybko analizować duże ilości danych, co wymaga połączenia stacji hodowlanych z szerokopasmowymi kablami do transmisji danych.

Rozwój

Rozróżnienie między genotypem i fenotypem zostało po raz pierwszy dokonane przez Wilhelma Johannsena (1911). Genotyp to całość właściwości odziedziczanych po rodzicach. Dotyczy to także fenotypu rośliny, ale jego ostateczny kształt jest modyfikowany przez warunki środowiskowe. Oto nasza propozycja: Genotyp to suma cech genetycznych danego organizmu, np. rośliny. Fenotyp tej rośliny jest kształtowany w trakcie jej wzrostu w danych warunkach środowiskowych.

Zastosowanie w KWS

Efektywna selekcja genotypów w warunkach polowych i szklarniowych.

Dzięki wglądowi do genomów hodowcy uzyskują wiele istotnych informacji o poszczególnych liniach roślin. Jest to jednak dalece niewystarczające do podejmowania decyzji hodowlanych. Właściwości danej linii zawsze musiały być sprawdzane także w polu. Wymaga to dużego doświadczenia hodowlanego i mnóstwa czasu. A ponadto niektóre cechy nie mogą być rozróżnione gołym okiem albo jest to bardzo trudne.

Nowoczesna technologia nie tylko może nam w tym pomóc, ale także dostarczyć dodatkowych informacji. I właśnie dlatego KWS dokłada wszelkich starań, by opracowywać nowe metody automatycznego rejestrowania określonych cech roślin. Są na przykład uzyskiwane obrazy pól i poletek, zarówno z podłoża, jak i z powietrza. Mogą być one analizowane przez komputer w celu wyciągnięcia wniosków na temat takich cech jak wysokość uprawy i ewentualne ognisko choroby. Wymaga to ścisłej współpracy z informatykami i doświadczonymi hodowcami.

Przegląd naszych metod hodowli

Krzyżowanie i selekcja

Krzyżowane są ze sobą rośliny rodzicielskie o pożądanych cechach. Nasiona największych i najbardziej produktywnych roślin są wysiewane ponownie.

Hodowla liniowa

W tym przypadku krzyżuje się dwie linie rodzicielskie, które się maksymalnie wzajemnie uzupełniają w zakresie pożądanych właściwości. Wybiera się najlepsze rośliny i ponownie je krzyżuje.

Hodowla mieszańców

W trakcie hodowli mieszańców krzyżuje się dwie genetycznie odmienne linie rodzicielskie.

Hodowla komórek i tkanek

Całe komórki są regenerowane z poszczególnych komórek rośliny przy użyciu pożywek odżywczych w laboratorium.

Znaczniki

Znaczniki molekularne umożliwiają kontrolowanie właściwości roślin.

Fenotypowanie

W tym przypadku cecha rośliny hodowlanej jest badana w warunkach polowych. Do zautomatyzowanej analizy wykorzystywane są nowoczesne technologie.

Inżynieria genetyczna

W tym przypadku poszczególne geny lub segmenty genów w DNA są celowo wprowadzane do genomu rośliny uprawnej.

Badania genetyczne

W tym przypadku analizie jest poddawana cała struktura i funkcja biologiczna genomu roślinnego.

Edytowanie genomu

Pojęcie edytowanie genomu obejmuje wiele różnych metod. Przy użyciu tej metody można uzyskiwać dostęp do poszczególnych komponentów DNA i je precyzyjnie zmieniać.

Twoja osoba do kontaktów

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Wyślij email
KONTAKT