• Przygotowanie próbki DNA w laboratorium
    Hodowla komórek i tkanek

Hodowla komórek i tkanek

Opis

Najważniejsze informacje
Dzięki wykorzystaniu pojedynczych komórek roślinnych na pożywkach wzrostowych w laboratorium regenerowane są całe rośliny.

Zalety
Szybko generuj wiele identycznych roślin potomnych danej rośliny.

Wady
Do każdego typu uprawy i tkanki wymagana jest osobna „receptura”.

Rozwój
Od początku XX wieku. Praktyczne stosowanie od lat 70. XX wieku.

Zastosowanie w KWS
Uprawa buraków cukrowych, kukurydzy, rzepaku, pszenicy, jęczmienia i żyta.

Rośliny mają specjalną cechę, odróżniającą je od wielu innych istot żywych: są totipotencjalne. Zasadniczo z każdej pojedynczej komórki roślinnej może się zregenerować cała roślina. W tym celu konieczne jest pobranie fragmentów tkanki lub pojedynczych komórek z rośliny i umieszczenie ich na specjalnej pożywce wzrostowej w laboratorium, gdzie komórki mogą dalej rosnąć i się dzielić. Ewentualnie z tkanki hodowanej w laboratorium można zregenerować całą roślinę.

Umożliwia nam to bardzo szybkie regenerowanie genetycznie identycznych roślin potomnych z jednej rośliny w laboratorium. Jednak różne typy upraw i tkanek wymagają zastosowania specjalnych procedur.

Od dziesięcioleci firma KWS zdobywa mnóstwo doświadczeń w tym obszarze. Hodowle komórek i tkanek tworzą podstawę dla wielu zastosowań biotechnologicznych i analiz firmy KWS. Szczególnie cenna jest metoda tworzenia linii podwójnych haploidów (linii DH) w hodowli mieszańców. Ale hodowle komórek i tkanek odgrywają także istotną rolę w transformacji genetycznej roślin.

Przegląd naszych metod hodowli

Krzyżowanie i selekcja

Krzyżowane są ze sobą rośliny rodzicielskie o pożądanych cechach. Nasiona największych i najbardziej produktywnych roślin są wysiewane ponownie.

Hodowla liniowa

W tym przypadku krzyżuje się dwie linie rodzicielskie, które się maksymalnie wzajemnie uzupełniają w zakresie pożądanych właściwości. Wybiera się najlepsze rośliny i ponownie je krzyżuje.

Hodowla mieszańców

W trakcie hodowli mieszańców krzyżuje się dwie genetycznie odmienne linie rodzicielskie.

Hodowla komórek i tkanek

Całe komórki są regenerowane z poszczególnych komórek rośliny przy użyciu pożywek odżywczych w laboratorium.

Znaczniki

Znaczniki molekularne pomagają nam w badaniu właściwości roślin.

Fenotypowanie

W tym przypadku cecha rośliny hodowlanej jest badana w warunkach polowych. Do zautomatyzowanej analizy wykorzystywane są nowoczesne technologie.

Inżynieria genetyczna

W tym przypadku poszczególne geny lub segmenty genów w DNA są celowo wprowadzane do genomu rośliny uprawnej.

Badania genetyczne

W tym przypadku analizie jest poddawana cała struktura i funkcja biologiczna genomu roślinnego.

Edytowanie genomu

Pojęcie edytowanie genomu obejmuje wiele różnych metod. Przy użyciu tej metody można uzyskiwać dostęp do poszczególnych komponentów DNA i je precyzyjnie zmieniać.

Twoja osoba do kontaktów

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Wyślij email
KONTAKT