• Przygotowanie próbki DNA w laboratorium
    Hodowla komórek i tkanek

Hodowla komórek i tkanek

Opis

Najważniejsze informacje
Dzięki wykorzystaniu pojedynczych komórek roślinnych na pożywkach wzrostowych w laboratorium regenerowane są całe rośliny.

Zalety
Szybko generuj wiele identycznych roślin potomnych danej rośliny.

Wady
Do każdego typu uprawy i tkanki wymagana jest osobna „receptura”.

Rozwój
Od początku XX wieku. Praktyczne stosowanie od lat 70. XX wieku.

Zastosowanie w KWS
Uprawa buraków cukrowych, kukurydzy, rzepaku, pszenicy, jęczmienia i żyta.

Rośliny mają specjalną cechę, odróżniającą je od wielu innych istot żywych: są totipotencjalne. Zasadniczo z każdej pojedynczej komórki roślinnej może się zregenerować cała roślina. W tym celu konieczne jest pobranie fragmentów tkanki lub pojedynczych komórek z rośliny i umieszczenie ich na specjalnej pożywce wzrostowej w laboratorium, gdzie komórki mogą dalej rosnąć i się dzielić. Ewentualnie z tkanki hodowanej w laboratorium można zregenerować całą roślinę.

kom_rka.jpg

Umożliwia nam to bardzo szybkie regenerowanie genetycznie identycznych roślin potomnych z jednej rośliny w laboratorium. Jednak różne typy upraw i tkanek wymagają zastosowania specjalnych procedur.

Od dziesięcioleci firma KWS zdobywa mnóstwo doświadczeń w tym obszarze. Hodowle komórek i tkanek tworzą podstawę dla wielu zastosowań biotechnologicznych i analiz firmy KWS. Szczególnie cenna jest metoda tworzenia linii podwójnych haploidów (linii DH) w hodowli mieszańców. Ale hodowle komórek i tkanek odgrywają także istotną rolę w transformacji genetycznej roślin.

eksplantant.jpg

Przegląd naszych metod hodowli

Twoja osoba do kontaktów

Max Goerner
Max Goerner
Lead of Corporate/Strategic Communications
Global Marketing and Communications
Wyślij e-mail
KONTAKT