• Przygotowanie próbki DNA w laboratorium
    Hodowla liniowa

Hodowla liniowa

Opis

Najważniejsze informacje

W tym przypadku krzyżuje się dwie linie rodzicielskie, które się maksymalnie wzajemnie uzupełniają w zakresie pożądanych właściwości. Z tych roślin potomnych są rozwijane linie roślin homozygotycznych, tak zwane odmiany chowu wsobnego.

Zalety

Odmiany z chowu wsobnego cechują się dużą homogenicznością, a uzyskiwane rośliny potomne są genetycznie stabilne.

Wady

Czasochłonność: Zanim osiągnie się pożądany wynik, trzeba prowadzić hodowlę krzyżową i rozmnażać kilka cykli/pokoleń przez samozapłodnienie.

Rozwój

Odmiany otrzymywane w tradycyjnym rolnictwie drogą samozapylenia, tak zwane populacje miejscowe, składają się z mieszanek linii. Odmiany z chowu wsobnego zostały w pewnym sensie z nich rozwinięte.

Zastosowanie w KWS

Hodowla jęczmienia i pszenicy

Chów wsobny jest wykorzystywany do uzyskiwania odmian roślin, które są zwykle rozmnażane na drodze samozapylenia, takich jak jęczmień, pszenica, owies lub groch. Takie rośliny są zapylane swoim własnym pyłkiem, nawet przed zakończeniem fazy ich kwitnienia. Nie prowadzi to jednak do zwiększenia genetycznej różnorodności, na której zależy hodowcom, ponieważ nie dochodzi do wymieszania materiału genetycznego. Aby to umożliwić, hodowcy wykorzystują celowaną hodowlę krzyżową dwóch linii rodzicielskich, które się wzajemnie uzupełniają w maksymalnie możliwym stopniu pod względem pożądanych właściwości.

Następnie hodowca wybiera te rośliny, które odpowiadają pożądanym specyfikacjom pod względem zdrowia roślin, plonu i jakości (selekcja). Po kilku tych cyklach selekcji nowa odmiana jest tworzona na bazie najlepszej rośliny, a ponieważ jest ona hodowana metodą samozapłodnienia, to osobniki tej odmiany są bardzo jednolite (homogeniczne). Ta procedura nosi nazwę hodowli liniowej. Jej efektem końcowym są w znacznym stopniu homozygotyczne i homogeniczne odmiany z hodowli liniowej o pożądanych nowych cechach. Mogą one być identycznie reprodukowane przez samozapylenie do praktyki uprawowej i rolniczej.

Ten często uciążliwy proces można przyspieszyć: Technika podwojonego haploidu obejmuje izolację haploidalnych komórek roślinnych, na przykład pyłku. Przenoszą one tylko męski materiał genetyczny, np. połowę garnituru chromosomalnego. Jeśli garnitur chromosomalny zostanie następnie zreduplikowany, to wszystkie charakterystyczne atrybuty są obecne w formie homozygotycznej.

W tym celu hodowcy tworzą hodowle komórek pyłku, z których wyrasta tkanka, a w efekcie końcowym roślina. Do tego czasu ma ona tylko połowę garnituru chromosomalnego. Tak zwane rośliny haploidalne typu podwojonej homozygoty powstają wskutek reduplikacji garnituru chromosomalnego. Stanowi to oszczędność czasu w porównaniu z tradycyjną hodowlą liniową z powtarzanym samozapłodnieniem. A postęp w hodowli może się szybciej przekładać na korzyści dla rolników.

Przegląd naszych metod hodowli

Krzyżowanie i selekcja

Krzyżowane są ze sobą rośliny rodzicielskie o pożądanych cechach. Nasiona największych i najbardziej produktywnych roślin są wysiewane ponownie.

Hodowla liniowa

W tym przypadku krzyżuje się dwie linie rodzicielskie, które się maksymalnie wzajemnie uzupełniają w zakresie pożądanych właściwości. Wybiera się najlepsze rośliny i ponownie je krzyżuje.

Hodowla mieszańców

W trakcie hodowli mieszańców krzyżuje się dwie genetycznie odmienne linie rodzicielskie.

Hodowla komórek i tkanek

Całe komórki są regenerowane z poszczególnych komórek rośliny przy użyciu pożywek odżywczych w laboratorium.

Znaczniki

Znaczniki molekularne umożliwiają kontrolowanie właściwości roślin.

Fenotypowanie

W tym przypadku cecha rośliny hodowlanej jest badana w warunkach polowych. Do zautomatyzowanej analizy wykorzystywane są nowoczesne technologie.

Inżynieria genetyczna

W tym przypadku poszczególne geny lub segmenty genów w DNA są celowo wprowadzane do genomu rośliny uprawnej.

Badania genetyczne

W tym przypadku analizowana jest holistyczna struktura i biologiczna funkcja genomu roślinnego.

Edytowanie genomu

Pojęcie edytowanie genomu obejmuje wiele różnych metod. Przy użyciu tej metody można uzyskiwać dostęp do poszczególnych komponentów DNA i je precyzyjnie zmieniać.

Twoja osoba do kontaktów

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Wyślij email
KONTAKT