• Przygotowanie próbki DNA w laboratorium
    Hodowla mieszańców

Hodowla mieszańców

Opis

Najważniejsze informacje

W trakcie hodowli mieszańców krzyżuje się dwie genetycznie odmienne linie rodzicielskie.

Zalety

Rośliny potomne (mieszańce) są większe, odporniejsze i lepiej plonują od linii rodzicielskich (wigor mieszańca).

Wady

Efekt heterozji jest zachowany tylko przez jedno pokolenie.

Rozwój

Lata 20. XX wieku w USA

Zastosowanie w KWS

Hodowla kukurydzy, buraków cukrowych, rzepaku, żyta i słoneczników.

W celu hodowania nasion mieszańców krzyżowane są ze sobą dwie homozygotyczne linie rodzicielskie możliwie jak najbardziej różniące się genetycznie. Ze względu na efekt heterozji potomstwo heterozygotyczne („mieszańce”) są znacznie bardziej produktywne niż oboje rodziców, co powoduje uzyskiwanie wyższych przychodów.

Wigor mieszańca sprawia, że rośliny są odporniejsze i lepiej plonują od linii rodzicielskich. Efekt ten utrzymuje się jednak tylko przez jedno pokolenie. Hodowla mieszańców w wielu gatunkach roślin jest wykorzystywana na całym świecie.

W przypadku kukurydzy lub buraków cukrowych w wielu krajach uprawiane są wyłącznie odmiany mieszańcowe. Hodowla mieszańców jest poza tym bardzo skomplikowana. Często trzeba na przykład unikać samozapłodnienia. Ponadto na jednego mieszańca konieczne jest wyhodowanie dwóch linii rodzicielskich.

Przegląd naszych metod hodowli

Krzyżowanie i selekcja

Krzyżowane są ze sobą rośliny rodzicielskie o pożądanych cechach. Nasiona największych i najbardziej produktywnych roślin są wysiewane ponownie.

Hodowla liniowa

W tym przypadku krzyżuje się dwie linie rodzicielskie, które się maksymalnie wzajemnie uzupełniają w zakresie pożądanych właściwości. Wybiera się najlepsze rośliny i ponownie je krzyżuje.

Hodowla mieszańców

W trakcie hodowli mieszańców krzyżuje się dwie genetycznie odmienne linie rodzicielskie.

Hodowla komórek i tkanek

Całe komórki są regenerowane z poszczególnych komórek rośliny przy użyciu pożywek odżywczych w laboratorium.

Znaczniki

Znaczniki molekularne umożliwiają kontrolowanie właściwości roślin.

Fenotypowanie

W tym przypadku cecha rośliny hodowlanej jest badana w warunkach polowych. Do zautomatyzowanej analizy wykorzystywane są nowoczesne technologie.

Inżynieria genetyczna

W tym przypadku poszczególne geny lub segmenty genów w DNA są celowo wprowadzane do genomu rośliny uprawnej.

Badania genetyczne

W tym przypadku analizowana jest holistyczna struktura i biologiczna funkcja genomu roślinnego.

Edytowanie genomu

Pojęcie edytowanie genomu obejmuje wiele różnych metod. Przy użyciu tej metody można uzyskiwać dostęp do poszczególnych komponentów DNA i je precyzyjnie zmieniać.

Twoja osoba do kontaktów

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Wyślij email
KONTAKT