• Zespół projektowy KWS w warunkach polowych
    Projekty

Odkryj niektóre z naszych bieżących projektów w zakresie rolnictwa zrównoważonego

Nasze badawczo-hodowlane programy są wykorzystywane do opracowywania konkurencyjnych odmian roślin dla efektywnego i zrównoważonego rolnictwa. Nasza praca koncentruje się na zachowaniu stabilności plonowania, jakości produktów i zasobów genetycznych. Szybki postęp rozwoju technologicznego w dziedzinie biotechnologii roślin otwiera coraz więcej nowych możliwości do opracowywania odmian roślin o udoskonalonych cechach.

Kukurydza efektywnie wykorzystująca azot

Rolnicy potrzebują odmian efektywnie wykorzystujących azot do uzyskiwania stabilnych plonów, nawet w sytuacji ograniczonego nawożenia. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, firma KWS opracowała odmiany kukurydzy, które pozostają produktywne, nawet jeśli gleba jest uboga w azot. Odmiany efektywnie wykorzystujące azot powinny jednak dobrze rosnąć nie tylko przy braku substancji odżywczych, ale powinny także dawać wysokie plony w szerokim spektrum dostępności azotu.

Aby osiągnąć ten cel, nasi hodowcy i badacze badają naturalną zmienność efektywności wykorzystania azotu i analizują materiał genetyczny różnych roślin kukurydzy, które dają stabilne plony nawet przy ograniczonym nawożeniu. Pokazało to, że efektywność wykorzystania azotu nie może być w prosty sposób wyjaśniona na podstawie materiału genetycznego. Jest to raczej złożona charakterystyka, na którą wpływa wiele odcinków DNA.

W związku z tym poprzez wykonanie dodatkowych analiz zamierzamy ustalić, które geny lub odcinki DNA rzeczywiście odgrywają daną rolę. Dzięki tej wiedzy nasi hodowcy mogą dokonywać bardziej celowanej selekcji, poprawiając w ten sposób efektywność wykorzystania azotu przez kukurydzę.

Kukurydza efektywnie wykorzystująca azot

Kolejna generacja tolerujących herbicydy buraków cukrowych

Rynek buraków cukrowych w USA wykazuje obecnie zapotrzebowanie na genetycznie modyfikowane odmiany z wielokrotną tolerancją na herbicydy, aby ułatwić zwalczanie chwastów. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, pracujemy obecnie nad produktem następczym wobec bardzo udanej odmiany buraka cukrowego Roundup Ready®. Nasi badacze i hodowcy współpracują przy opracowywaniu nowej generacji tolerujących herbicydy buraków cukrowych z potrójną tolerancją trzech substancji.

  • Ludzie w KWS

    Nasze motto: skutecznie wydajne nasiona dla zrównoważonego rolnictwa.

    Hinrich Harling, Szef Badań na Europę
    kws_harling_hinrich_head_of_research_europe.jpg

Nasiona ziemniaka mieszańcowego

KWS prowadzi projekt badawczy zakrojony na szeroką skalę od 2011 roku: Opracowywanie diploidalnych ziemniaków mieszańcowych, które mogą być uprawiane i rozprowadzane przy użyciu nasion. Postęp w hodowli ziemniaków był dotychczas bardzo powolny.

Aby przeciwdziałać tej stagnacji, nasi hodowcy i badacze pracują nad hodowlą ziemniaków mieszańcowych. Mogłoby to przynieść kilka kluczowych korzyści: Ziemniaki diploidalne umożliwiają znaczniej bardziej efektywną pracę hodowlaną. Równocześnie ryzyko inwazji szkodników w nasionach jest znacznie niższe niż w przypadku sadzeniaków.

A ponadto przejście na nasiona ziemniaka oznaczałoby, że nie będzie już potrzebne chłodzenie sadzeniaków podczas ich przechowywania, a szczególnie w trakcie czasochłonnego transportu. Wciąż jednak potrzeba wielu prac badawczo-rozwojowych zanim pierwsze konkurencyjne cenowo odmiany będą dostępne na rynku.

Wykrywanie cech z powietrza

Rzeczywiste interakcje między genotypem rośliny i różnymi wpływami środowiskowymi można ocenić tylko w warunkach polowych. A zatem, by mieć pewność, że dana odmiana rośliny rzeczywiście ma pożądaną cechę, konieczne jest przeprowadzenie testów polowych. Musimy być jednak w stanie dokumentować cechy rośliny w precyzyjny i niezawodny sposób.

W tym celu chcemy wspierać naszą perspektywę hodowlaną nowymi procesami fenotypowania i dodatkowo optymalizować proces selekcji. I właśnie dlatego KWS inwestuje w opracowywanie nowych metod automatycznego rejestrowania określonych cech roślin. Badamy także możliwości cyfrowego obrazowania w połączeniu z kilkoma technologiami sensorowymi i systemami dronów.

Celem jest wykorzystywanie na przykład zdjęć lotniczych do bardzo szybkiego i precyzyjnego wyciągania wniosków dotyczących takich cech jak wysokość wzrostu albo potencjalnego ogniska choroby.

Maksymalizowanie efektywności fotosyntezy u kukurydzy

Kukurydza jest znana jako roślina C4. Rośliny tego typu wykorzystują specjalną metodę fotosyntezy charakteryzującą się zwiększoną efektywnością wykorzystywania wody. W związku z tym rośliny C4 mogą zapewnić większy przyrost biomasy w krótszym czasie przy zwiększonym naświetleniu i wzroście temperatury. Ale nawet rośliny kukurydzy nie osiągają maksymalnej efektywności wykorzystania światła.

Odkrywa to dotychczas niewykorzystany potencjał zwiększania plonów. We współpracy z Uniwersytetem Heinricha Heinego w Düsseldorfie, Uniwersytetem Technicznym w Monachium i Instytutem Molekularnej Fizjologii Upraw im. Maxa Plancka w Poczdamie, KWS pracuje nad tym tematem w ramach projektu finansowanego przez BMBF [Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych Niemiec].

Naszym celem jest zdobycie nowej wiedzy naukowej, która może być wykorzystana do zwiększania efektywności fotosyntezy w hodowli. Po pierwsze analizujemy, jakie czynniki wpływają na fotosyntezę C4 u kukurydzy; równocześnie chcemy uzyskać dodatkowe informacje o naturalnej zmienności fotosyntezy, wykorzystując technologię znaczników.

Uprawy przyszłości

„Uprawy przyszłości” mają promować hodowlę upraw dzięki wykorzystaniu innowacyjnego modelu publiczno-prywatnego. To międzynarodowe konsorcjum łączy zasoby wiodących spółek rolnych i organizacji badawczych w celu stawienia czoła przyszłym wyzwaniom łańcucha dostaw żywności.

Celem jest wyhodowanie roślin o specjalnych właściwościach, które można lepiej zaadaptować do różnych warunków środowiskowych – chodzi na przykład o lepsze właściwości odżywcze albo tolerancję na suszę, wysoką temperaturę lub powodzie. Planujemy wykorzystać publikacje naukowe i platformy do publikowania zgromadzonej wiedzy, tak by mogły z niej korzystać projekty publiczne i prywatne.

Pod względem technicznym koncentrujemy się na edytowaniu genomu, sekwencjonowaniu genomu i fenomice, która bada związki między genomem rośliny, jej warunkami środowiskowymi i wydajnością.

Odwiedź witrynę internetową „Uprawy przyszłości”

Twoja osoba do kontaktów

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Wyślij email
KONTAKT