• KWS_frau_am_fenster_im_buero.jpg
    Przyszłość

Porozmawiajmy o przyszłości: Nowe metody hodowli i edytowanie genomu w rolnictwie

Nasze doświadczenie wskazuje: Innowacje w hodowli roślin z reguły spotykają się z pozytywnym przyjęciem przez grupy społeczne. Jednak nowe metody hodowli, takie jak edytowanie genomu, to złożone zagadnienie, które wywołuje liczne pytania:

  • Dlaczego edytowanie genomu to sposobność dla bardziej zrównoważonego rolnictwa?
  • Czy istnieją szybsze metody hodowli upraw cechujących się większą odpornością na choroby i szkodniki?
  • Jak to możliwe, że rośliny uprawiane przy użyciu określonych metod edytowania genomu są takie same jak rośliny dziko rosnące?

Sprawia to, że dialog ma jeszcze większe znaczenie – bo służy wyjaśnieniu tych kwestii i podejmowaniu decyzji dotyczących akceptowalności i wykorzystywania tych metod. Nasza zasada: Aby osiągnąć postęp na drodze do zrównoważonego rolnictwa, należy zachować równowagę pomiędzy innowacjami naukowymi a wymogami regulacyjnymi.

Dlaczego bierzemy pod uwagę edytowanie genomu

Do 2050 roku kula ziemska będzie zamieszkiwana przez prawie dziesięć miliardów ludzi. To dwa razy więcej w porównaniu z 1990 rokiem. Zwiększająca się światowa populacja stanowi ogromne wyzwanie dla rolnictwa.

Zrównoważone wykorzystywanie terenów uprawnych jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek do tej pory. Podobnie jak stałe i stabilne plony. Ten cel sprawia, że konieczny jest ciągły postęp w hodowli roślin. Takie rośliny uprawne jak kukurydza, pszenica czy ziemniaki zapewniały ludności wyżywienie przez wiele stuleci. Ale zmieniające się warunki środowiskowe i różne style życia zawsze stanowiły wyzwanie dla ludzkości, by korzystać z aktualnych odkryć do dostosowywania rolnictwa do nowych wymogów żywieniowych.

Jak może nam w tym pomóc edytowanie genomu?

Prostota i stabilność wykorzystywania oferowana przez te nowe metody hodowli stwarza wyjątkowe możliwości. Ułatwiają one opracowywanie nowych wysokowydajnych odmian, specjalnie dostosowanych do ich środowiska. Rosnące problemy spowodowane przez szkodniki, choroby, susze wywołane przez zmiany klimatu i degradację gruntów ornych mogą być efektywniej minimalizowane przy równoczesnym zapewnianiu odpowiedniego poziomu produkcji żywności w przystępnych cenach.

Na czym dokładnie polega edytowanie genomu?

Inżynieria genetyczna czy nie?

Te nowe metody mogą być wykorzystywane na wiele różnych sposobów. Zależnie od zastosowania, niektóre z nich mogą prowadzić do uzyskiwania roślin genetycznie modyfikowanych. I dlatego jest ważne, by nie oceniać tych metod bezkrytycznie. Palce cynkowe, TALEN i CRISPR/Cas mogą być stosowane na różne sposoby. Warianty 1 i 2 są produktami procedur, które nie są związane z transferem genów. Nasz wybór pokazuje, jak są hodowane rośliny przy użyciu tych nowych metod.

To co przyroda wytwarza tylko przypadkowo, a od tradycyjnych hodowców wymaga wielu lat pracy oraz mnóstwa pieniędzy i wysiłku, dzięki edytowaniu genomu może być osiągnięte w precyzyjny i celowany sposób w niedługim czasie. Nawet jeśli wyniki nie przekraczają tych uzyskiwanych w przyrodzie lub odkryte przez Mendla możliwości krzyżowania i rekombinacji, to te metody umożliwiają nam dokonywanie tego, co jest przewidywalne jako przypadkowe oraz prowadzenia hodowli w bardziej wydajny i efektywny sposób.

W ten sposób uzyskuje się rośliny powstające w efekcie zastosowania wielu nowych metod identycznych do tych, jakie występujące w przyrodzie. Innymi słowy, mogły one także powstać wskutek stosowania tradycyjnych metod hodowli albo przypadkowo wskutek naturalnych mutacji. Uzyskane rośliny nie różnią się od roślin hodowanych w tradycyjny sposób, ani pod względem garnituru genetycznego, ani właściwości. Nie zawierają żadnych zewnętrznie zmodyfikowanych genów, ani genów obcych dla gatunków.

Edytowanie genomu: nasza zasada

Prostota stosowania tych nowych metod hodowli sprawia, że dostrzegamy tkwiący w nich ogromny potencjał. Możliwości oferowane przez edytowanie genomu pozwalają nam na hodowanie nowych wysokoplennych odmian w szybszy i bardziej efektywny sposób. Ułatwia to także rozwiązywanie problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem i przyszłością rolnictwa. A ponieważ te nowe metody są efektywne i łatwe w użyciu, to mogą być wykorzystywane także przez małe i średnie gospodarstwa hodowlane.

W aktualnych ramach prawnych ważne jest, by różnicować między różnymi zastosowaniami edytowania genomu dla celów oceny regulacyjnej. Niektóre mogą prowadzić do uzyskiwania roślin genetycznie zmodyfikowanych, a inne do wyhodowania roślin podobnych do tych uzyskiwanych przy użyciu tradycyjnych metod hodowli. Nie powodują one przekraczania bariery gatunku i prowadzą do uzyskania roślin, które mogłyby wyrosnąć naturalnie lub wskutek stosowania tradycyjnych metod hodowli i dlatego są identyczne jak ich naturalne odpowiedniki. W związku z tym jesteśmy przekonani, że decydującym czynnikiem dla klasyfikacji regulacyjnej jest połączona analiza metod wykorzystywanych w trakcie procesu produkcji i uzyskiwanych produktów.

Wyniki identyczne jak w przyrodzie

Rośliny hodowane przy użyciu nowych metod hodowli, takich jak edytowanie genomu, które mogłyby wyrosnąć spontanicznie w przyrodzie lub wskutek stosowania tradycyjnego krzyżowania i hodowli kombinacyjnej. Nie ma potrzeby wprowadzania osobnej regulacji prawnej.

Inżynieria genetyczna

Z kolei rośliny uzyskiwane wskutek celowanego przenoszenia obcych genów lub komponentów genetycznych są regulowane przez ustawę Unii Europejskiej w sprawie inżynierii genetycznej.

Nasza zasada

Klasyczne i nowe procedury, prowadzące do uzyskania identycznych jak w przyrodzie roślin, stanowią obecnie priorytet w opracowywaniu naszych produktów dla Europy. To jest nasz cel i nasze zobowiązanie. To, czego wymagają od nas jako hodowców roślin nasi klienci i całe społeczeństwo, jest zasadą przewodnią naszych działań. Te wymogi są różne w każdym z 70 krajów, w których działa KWS SAAT SE. I dlatego jest zawsze ważne, by znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla szerokiej gamy wymogów. Rośliny powinny być zasadniczo oceniane w oparciu o ich właściwości.

Twoja osoba do kontaktów

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Wyślij email
KONTAKT