KAMELEON

Wybitny plon

  • Doskonała produktywność i wysoka zawartość białka
  • Wysoka odporność na wyleganie
  • Długi czas kwitnienia

PROFIL ODMIANY

Źródło: Badania rozpoznawcze COBORU 2022. 5 - wartość średnia.

Źródło: Badania rozpoznawcze COBORU 2022. 5 - wartość średnia.

Uprawy Jare 2023
znajdź doradcę KWS