AMAVIT

Drapieżny łowca rekordów!

  • Z220 / K230
  • Na ziarno, kiszonkę i grys
  • Odmiana tolerancyjna na wysokie temperatury i suszę

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • najwyższy plon ziarna 12,73 t/ha (110% wzorca) w mokrym i suchym sezonie wśród 58 najnowszych odmian - dośw.rejestrowe COBORU 2017-2018
  • doskonały dry-down - średnio 24,3% (COBORU 2017-2018

Na kiszonkę

  • daje zielonkę o najwyższych plonach ziarna i koncentracji skrobii; jest idealna dla hodowców bydła mlecznego, gdzie dawka pokarmowa bazuje na trawach
  • wysokoenergetyczna kiszonka - ponadprzeciętny udział skrobii

znajdź doradcę KWS