DAMARIO

Uniwersalna i stabilna w plonie

Z 230 / K 230

  • Wyjątkowa uniwersalność użytkowania – rejestracja w Polsce na ziarno i kiszonkę
  • Wysoka zawartość skrobi, dobra strawność części zielonych rośliny
  • Wysoki potencjał plonowania 126,5 dt/ha suchego ziarna w doświadczeniach PDO 2021.

Właściwości w szczegółach

  • Dobry wczesny wigor
  • Do uprawy na wszystkich stanowiskach glebowychtypowych do uprawy kukurydzy

Profil odmiany

Skala od 1 do 9: 1 (czerwone pole) ocena najniższa, 9 (zielone pole) ocena najwyższa

Katalog odmian 2023
Doradztwo cyfrowe myKWS
znajdź doradcę KWS