DAMARIO

Uniwersalna i stabilna w plonie

Z 230 / K 230

  • sprawdziła się w dwóch suchych latach 2018 i 2019 oraz w zimnym 2020 r.
  • zbierana na CCM - 220 dt/ha w latach 2019-2020 w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU
  • udaje się na wszystkich stanowiskach glebowych typowych dla uprawy kukurydzy

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • wczesne ziarno - plon suchego ziarna 135,4 dt/ha w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU

Na kiszonkę

  • wczesna kiszonka - plon ogólny SM 195,2 dt/ha w 2020 w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU

Katalog odmian kukurydzy 2022
znajdź doradcę KWS