KELTIKUS

Najwsześniejszy i najbardziej suchy średniowczesny dent

Z 250

  • Bardzo dobrze plonuje na wszystkich glebach, ale należy unikać wczesnych terminów siewu w zimną glebę
  • Bardzo skutecznie oddaje wodę z ziarna przed zbiorem
  • Niższe ryzyko skażenia ziarna mikotoksynami i niskie porażenie roślin przez Fusarium spp.

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • Bardzo wysoki potencjał plonu ziarna potwierdzony oficjalnie i w praktyce rolniczej również w suchych i gorących sezonach 2018 i 2019
  • odmiana zarejestrowana w 2015 w Niemczech na ziarno z najwyższymi notami plonu ziarna (wg punktacji BSA - 9)
  • w bardzo suchym roku 2015 w dośw. rejestracyjnych COBORU odmiana KELTIKUS zajęła 2. miejsce pod względem indeksu plonowania i dochodu brutto ze sprzedaży suchego ziarna w gr. średniopóźnej
  • 101,6% plonu wzorca grupy średniopóźnej i najniższa wilgotność ziarna w grupie średniopóźnej - 20,6% (o 2,1% bardziej suchy niż wzorzec) w suchym roku 2015
  • w roku 2016 uzyskała 105% plonu suchego ziarna wzorca grupy średniowczesnej - 13,3 t/ha średnio w całej Polsce w dośw. COBORU
  • niższe ryzyko skażenia ziarna mikotoksynami i niskie porażenie roślin przez Fusarium spp. dobry wigor początkowy
  • wysoka zdrowotność całych roślin

Katalog odmian kukurydzy 2022
znajdź doradcę KWS