KIDEMOS

Wielokrotny rekordzista plonu ziarna

Z 260 / -

  • Nr 1 w dośw. rejestracyjnych COBORU 2017-2018
  • Nr 1 odmiana ziarnowa dent w zimnym 2017 wśród 58 najnowszych odmian różnych hodowli w doświadczeniach rejestracyjnych w Polsce (2017)
  • Wyjątkowa stabilność wysokiego plonowania w czterech skrajnie różnych sezonach wegetacyjnych 2017-2020

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • typowa ziarnówka dent!
  • odmiana ziarnowa dent, która w zimnym 2017 roku dala najwyzszy plon ziarna - nr 1 wsród 58 najnowszych odmian różnych hodowli w oficjalnych doświadczeniach
  • wysokie plony ziarna dent w zimnym 2020: 16,1 t/ha SDOO Smolice,14,9 t/ha SDOO Chrząstowo, 14,8 t/ha SDOO Masłowice,14,6 t/ha SDOO Głubczyce
  • ulepszony system korzeniowy dla lepszego wykorzystania wody i składnikow pokarmowych na trudnych stanowiskach

Katalog odmian kukurydzy 2022
znajdź doradcę KWS