KWS EDITIO

Na ziarno, na kiszonkę, na każdą glebę…

FAO 240-250

  • Wysokie rośliny o sztywnych łodygach, tolerancja na fuzariozy łodygi.
  • Ziarno o szerokich możliwościach zastosowania: przemiał, bioetanol (40,9 dm3/100 kg ziarna).

Informacje szczegółowe

Właściwości w szczegółach

  • Doskonałe parametry kiszonkowe: najwyższa strawność wśród odmian badanych 2021-22, bardzo wysoka energetyczność biomasy.
  • Doświadczenia rejestrowe COBORU 2021-2022: 202,6 dt/ha (102% wzorca) / 31,1% SM. 127,8 dt/ha (105% wzorca) 26,5 H2O.

Profil odmiany

Skala od 1 do 9: 1 (czerwone pole) ocena najniższa, 9 (zielone pole) ocena najwyższa

Katalog UPRAWY JARE
Doradztwo cyfrowe myKWS
znajdź doradcę KWS