KWS MONUMENTO

Posągowa kiszonka

FAO 260

  • Duży potencjał plonowania.
  • Wysokie rośliny o sztywnych łodygach.
  • Dobra tolerancja na głownię kukurydzy pod kątem porażenia kolb.

Informacje szczegółowe

Właściwości w szczegółach

  • Duży potencjał – prawie 21 t suchej masy w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2021.
  • Dobry balans pomiędzy plonem części zielonych i ziarna.

Profil odmiany

Skala od 1 do 9: 1 (czerwone pole) ocena najniższa, 9 (zielone pole) ocena najwyższa

Katalog odmian UPRAW JARYCH
Doradztwo cyfrowe myKWS
znajdź doradcę KWS