KWS SALAMANDRA

Potęga plonu wczenej kiszonki i ziarna

Z 230/ K 230

  • Wysoki potencjał plonowania i doskonała adaptacja do trudnych stanowisk o ograniczonej ilości wody podczas kwitnienia
  • Silny stay-green - więcej czasu na zbiór (plus 10 dni)

Profil odmiany

Na ziarno

  • odmiana sprawdzona w doświadczeniach łanowych KWS Polskawe wszystkich regionach uprawy kukurydzy oraz w dośw.porejestrowych PDO COBORU i PZPK, gdzie dawała rekordowe plonysuchego ziarna
  • bardzo wysokie plony ziarna w suchym roku 2018
  • bardzo duże kolby, podobnie jak w Agro Polis, ale niższa wilgotność ziarna podczas zbioru
  • ze względu na wysoki potencjał plonowania zalecamy na żyzne gleby i maksymalne nawożenie

Na kiszonke

  • najwyżej plonująca (wg oficjalnych badań COBORU 2016-2020)wczesna odmiana na kiszonkę, 224,2 dt/ha plonu SM
  • bardzo dobrze reaguje na nawożenie organiczne

Katalog odmian kukurydzy 2022
znajdź doradcę KWS