KWS SALAMANDRA

Potęga plonu wczenej kiszonki i ziarna

  • Z 230/ K 230
  • Odmiana sprawdzona w doświadczeniach łanowych KWS Polska we wszystkich regionach uprawy kukurydzy oraz w dośw. porejestrowych
  • 2. miejsce w plonie kolb (wysoki plon twardego ziarna flint dent)

Profil odmiany

Na ziarno

  • odmiana sprawdzona w doświadczeniach łanowych KWS Polska we wszystkich regionach uprawy kukurydzy, gdzie dawala rekordowe plony suchego ziarna
  • bardzo duże kolby, podobnie jak w Agro Polis, ale nizsza wilgotność ziarna podczas zbioru
  • ze wzgledu na wysoki potencjał plonowania zalecamy na żyzne gleby i maksymalne nawożenie

Na kiszonke

  • najwyżej plonująca (wg oficjalnych badań COBORU 2016-2017) wczesna odmiana na kiszonkę
  • 2. miejsce w plonie kolb (wysoki plon twardego ziarna flint dent)
  • bardzo dobrze reaguje na nawożenie organiczne
  • silny stay-green - więcej czasu na zbiór (plus 10 dni)

Wyszukaj swojego przedstawiciela