TONDO

Nowa energia w kiszonce

- / K 250

  • Kiszonka o optymalnych parametrach ilościowych i jakościowych
  • Dobra zdrowotność – niski stopień porażenia przez głownię kukurydzy (Ustilago maydis)
  • Szybkie gromadzenie biomasy i widoczny efekt stay-green.

Właściwości w szczegółach

  • bardzo duży udział kolb w biomasie
  • rośliny bardzo wysokie, ze sztywnymi łodygami
  • kiszonka o optymalnych parametrach ilościowych i jakościowych – wysoka strawność całych roślin

Profil odmiany

Skala od 1 do 9: 1 (czerwone pole) ocena najniższa, 9 (zielone pole) ocena najwyższa

Doradztwo cyfrowe myKWS
znajdź doradcę KWS