BUTTERFLY

Najlepsza zdrowotność wśród odmian populacyjnych

  • wysokie plonowanie w doświadczeniach łanowych KWS Agroservice, 2019 - 3,59 t/ha
  • w doświadczeniach COBORU CCA w roku 2018 i 2019, średni plon 3,56 t/ha.
  • wymaga typowego stanowiska pod uprawę rzepaku, ale udaje się również na stanowiskach przeciętnych

Właściwości w szczegółach

Specjalne zalety

  • elastyczna co do terminu siewu
  • wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liścia
  • dobra zimotrwałość
  • wysoka odporność na wyleganie
  • mniejsze porażenie czernią krzyżowych i cylindrosporiozą w porównaniu do wzorców

Informacje dodatkowe

  • odmiana zarejestrowana w EU w 2017

Katalog rzepaku ozimego 2022
znajdź doradcę KWS