UMBERTO KWS F1

Potrójna ochrona plonu

 • Bestseller w ofercie rzepaku ozimego KWS 2019 i 2020
 • Wyjątkowa odporność na suchą zgniliznę kapustnych dzięki kombinacji genów Rlm3 i Rlm7
 • Cecha S-POD - odporność na samoistne osypywanie się nasion

Właściwości w szczegółach

Specjalne zalety

 • podwójna genetyczna odporność na choroby rzepaku - geny Rlm3 + Rlm7
 • bezkompromisowa odporność na osypywanie nasion - cecha S-POD
 • bardzo dobra zimotrwałość
 • przydatna do siewu punktowego i strip-till̨
 • elastyczna co do terminu siewu
 • polecana na dobre stanowiska, ale udaje się też na przeciętnych (II-IVb+)

Informacje dodatkowe

 • zarejestrowana w UE w 2017 roku
 • w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2015/2016 osiągała plon ponad 121% wzorców
 • proponowana obsada 25-50r/m2

Wyszukaj swojego przedstawiciela