UMBERTO KWS F1

Unikalna kombinacja odporności

 • wysoka odporność na wyleganie
 • odporność na choroby rzepeku - geny Rlm3 + Rlm7
 • odporna na osypywanie nasion - cecha S-POD

Właściwości w szczegółach

Specjalne zalety

 • podwójna genetyczna odporność na choroby rzepaku - geny Rlm3 + Rlm7
 • bezkompromisowa odporność na osypywanie nasion - cecha S-POD
 • bardzo dobra zimotrwałość
 • przydatna do siewu punktowego i strip-till̨
 • elastyczna co do terminu siewu
 • polecana na dobre stanowiska, ale udaje się też na przeciętnych (II-IVb+)

Informacje dodatkowe

 • zarejestrowana w UE w 2017 roku
 • w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2015/2016 osiągała plon ponad 121% wzorców
 • proponowana obsada 25-50r/m2

Wyszukaj swojego przedstawiciela