DERRICK

Bezkonkurencyjny wśród odmian populacyjnych

 • najnowsza odmiana populacyjna w asortymencie KWS
 • plonowanie na poziomie odmian mieszańcowych

Właściwości w szczegółach

Specjalne zalety

 • średni rozwój jesienny
 • wysoki wigor początkowy
 • wymaga użycia regulatora wzrostu i rozwoju w fazie 4-6 liści
 • dobra zimotrwałość
 • zrównoważony rozwój wiosenny pozwala unikać rozhartowania i uszkodzeń od przymrozków
 • dobra odporność na wyleganie

Informacje dodatkowe

 • zarejestrowana w Polsce w 2018
 • najwyższy plon wśród odmian populacyjnych w doświadczeniach KWS Agroservice w 2018 i 2019
 • w badaniach COBORU 2016-2019 zawsze w czołówce rankingu

Wyszukaj swojego przedstawiciela