REVOLVER

Wystrzałowy plon

  • Wysokie i stabilne plonowanie w latach.
  • Odmiana w 14 województwach na LOZ.
  • Dobra zdrowotność łanu.

Profil odmiany