KWS MONTANA

Wysoka jakość i wydajność

  • Odmiana z grupy elitarnej
  • Znakomite parametry jakościowe ziarna
  • Zdrowe liście i kłos

Cechy charakterystyczne

Odmiana z grupy elitarnej

- wysoka wartość technologiczna ziarna w połączeniu z wysokim plonem

Znakomite parametry jakościowe ziarna

- bardzo duża i stabilna liczba opadania, duża zawartość białka oraz bardzo duży wskaźnik sedymentacyjny

Zdrowe liście i kłos

- duża odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą oraz dobra odporność na fuzariozę kłosów

Dobra adaptacja do stanowiska

- odmiana toleruje przedplon zbożowy, możliwość uprawy po kukurydzy

* odmiana z katalogu EU

Profil ogólny

Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2019 - wyciąg; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki, a₂ - wysoki poziom agrotechniki;

znajdź doradcę KWS