SOLEHIO

Wczesna ostka

  • Wysokoplonująca pszenica oścista
  • Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania
  • Dobra zdrowotność kłosa

Profil odmiany SOLEHIO

Cechy charakterystyczne

Wysokoplonująca pszenica oścista

bardzo dobre wyniki w badaniach urzędowych

Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania

trafny wybór dla regionów z krótszym okresem wegetacji

Znakomita na słabe stanowiska

odmiana dobrze toleruje stanowiska graniczne dla pszenicy

Katalog odmian zboża ozime KWS
znajdź doradcę KWS