POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

KWS SAAT SE & Co. KGaA (dalej „KWS”, „my”, „nam”, „nasz” itd.) docenia zainteresowanie użytkowników naszą firmą i dziękuje za odwiedzenie naszej witryny internetowej. KWS bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie, zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych oraz z zapisami Polityki prywatności umieszczonej na niniejszej witrynie. Na kolejnych stronach podajemy informacje dotyczące tego, jakie dane przechowujemy, jak je wykorzystujemy i kiedy to robimy.

1. Administrator danych

W myśl art. 4, ust. 7 RODO administratorem danych jest KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstraße 31, 37555 Einbeck, Niemcy.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych można się skontaktować w następujący sposób:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
Datenschutzbeauftragter
Grimsehlstraße 31
37574 Einbeck
Telefon: +49 (0)5561 311-0
Faks: +49 (0)5561 311-322
E-mail: datenschutz@kws.com

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania

a) Wizyta poglądowa na naszej witrynie

Jeśli chodzi o wizyty poglądowe na naszej witrynie, czyli takie, które nie wiążą się z rejestracją ani przekazywaniem innych informacji, gromadzimy tylko dane osobowe, które nasz serwer otrzymuje od przeglądarki użytkownika.

Przetwarzamy następujące dane techniczne potrzebne do pokazania strony w sposób bezpieczny i stabilny osób przeglądających naszą witrynę:

 • adres IP
 • data i godzina wysłania żądania
 • różnica strefy czasowej względem czasu uniwersalnego
 • treść żądania (konkretna strona)
 • stan dostępu / kod statusu HTTP
 • ilość każdorazowo przesyłanych danych
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Informacje te analizuje się wyłącznie w celach statystycznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes odnosi się do świadczenia usług internetowych i dbałości o bezpieczeństwo danych.

b) Świadczenie spersonalizowanych usług

Dane osobowe będą gromadzone wyłącznie w celu świadczenia spersonalizowanych usług w przypadku udostępniania nam tychże danych przez użytkownika, na przykład podczas rejestracji związanej z korzystaniem ze spersonalizowanych usług takich jak MyKWS lub w związku z umożliwieniem nam przetwarzania zapytań użytkownika lub realizacji umowy. Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim w celu świadczenia usług i spełnienia żądań użytkowników. Kładziemy nacisk, aby gromadzone były wyłącznie dane, które są absolutnie niezbędne (np. imię i nazwisko, kod pocztowy, adres e-mail). Dane oznaczone jako „opcjonalne” lub nieoznaczone jako wymagane pola podczas rejestracji nie są niezbędne dla funkcjonowania podstawowych funkcji usług spersonalizowanych, ale niepodanie ich może ograniczać zakres tych usług.

MyKWS to kompleksowa usługa informacyjna związana z przekazywaniem istotnych treści dotyczących plonów i naszych produktów, zwłaszcza tych związanych z kukurydzą, burakiem cukrowym, pszenicą, jęczmieniem, ryżem i rzepakiem. Można tu znaleźć przydatne narzędzia (np. narzędzie do wyszukiwania wzorców uszkodzeń w chorobach liści, plany sadzenia, monitoring TS dla kiszonki kukurydzianej) i kalkulatory (wyliczające np. ilość potrzebnych nasion, zagęszczenie nasadzeń, itd.). Platforma MyKWS podaje informacje regionalne dostosowane dla konkretnego obszaru rolnego - np. w związku z zarządzaniem zbiorem plonów, kontrolą nicienia w uprawie buraka, temperaturami podłoża i poziomami ciepła dla kukurydzy.

Aby uzyskać dostęp do tych usług i informacji, konieczna jest rejestracja.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, litera b) RODO.

c) Kontakt z klientami

Ponadto, wykorzystujemy i przetwarzamy dane kontaktowe użytkowników, np. imię i nazwisko, adres, numer faksu, adres e-mail lub numer telefonu, aby informować ich — przy pomocy wskazanych metod komunikacji — o naszych produktach, usługach i ofertach specjalnych, które mogą ich zainteresować, a także w celu prowadzania ankiet wśród klientów.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes odnosi się w tym przypadku do komunikacji z klientami.

d) Śledzenie

Nasza strona internetowa wykorzystuje różne technologie do gromadzenia i zapisywania danych w celach marketingowych oraz związanych z optymalizacją. Dane te mogą być wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników pod pseudonimem.

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy sieci oferowaną przez Google LLC („Google”). Informacje generowane przez plik cookie podczas korzystania z witryny przez użytkownika są zwykle przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. W ramach anonimizacji IP adres IP użytkownika zostaje najpierw skrócony przez Google w jednym z państw członkowskich UE lub w innym kraju będącym stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i tam się go skraca. Google — w imieniu operatora strony internetowej — wykorzystuje te informacje do analizy sposobów korzystania z witryny przez użytkownika, po czym przygotowuje raporty na temat jego zachowań, co umożliwia oferowanie operatorowi strony kolejnych usług związanych z wykorzystywaniem witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście korzystania z Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki, tak aby nie zapisywała ona plików cookie, jednak może to spowodować niedostępność niektórych ważnych funkcjonalności naszej witryny.

Aby zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, należy kliknąć poniższe łącze. Ustawiony zostanie plik cookie odpowiedzialny za rezygnację. Jego zadaniem jest uniemożliwienie gromadzenia danych użytkownika w czasie kolejnych wizyt na stronie.

Wyłącz gromadzenie danych przez Google Analytics na tej witrynie.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/?hl=pl&gl=de. Proszę pamiętać, że na naszej stronie internetowej program Google Analytics został rozszerzony kodem „anonymizeIp”, co gwarantuje anonimizowane gromadzenie adresów IP („maskowanie IP”).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes odnosi się w tym przypadku do marketingu bezpośredniego oraz ulepszania oferowanych usług online.

e) Biuletyn

Wysyłamy biuletyn e-mailowy wyłącznie osobom, które zamówiły go na naszej stronie internetowej. Osoby, które nie chcą już go dostawać, mogą anulować subskrypcję, korzystając z łącza podanego na końcu każdego biuletynu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, litera a) RODO.

f) Rekomendacje na Facebooku, G+, Twitterze, w e-mailach i na WhatsApp

Można łatwo udostępniać informacje dotyczące strony internetowej KWS na Facebooku, G+, Twitterze, w e-mailach i na WhatsApp, korzystając z odpowiednich wtyczek. Wtyczki te są zakładkami internetowymi, przy pomocy których użytkownicy omawianych usług mogą gromadzić łącza i wiadomości. Na stronie internetowej KWS są one podłączone jedynie jako łącze do przedmiotowych usług. Dopiero po kliknięciu powiązanej grafiki użytkownik zostaje przeniesiony na stronę odpowiedniego dostawcy, tj. dopiero wtedy dane użytkownika zostają przekazane do odpowiedniego dostawcy. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników przez witryny zewnętrzne można znaleźć w oświadczeniach dotyczących ochrony danych.

g) Piksel Facebooka

W naszej witrynie internetowej zainstalowany został tzw. „Piksel Facebooka” powiązany z portalem społecznościowym Facebook, zarządzanym przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Piksel Facebooka to skrypt w języku Java. Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową i udziela odpowiedniej zgody, Piksel Facebooka pozwala przeglądarce użytkownika automatycznie nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook. W związku z tym, w szczególności następujące dane mogą być rejestrowane i przesyłane do serwisu Facebook:

Adres IP użytkownika, właściwości urządzenia i przeglądarki, adres URL, adres URL strony polecającej, identyfikator Pixel ID oraz plik cookie serwisu Facebook, a także informacje na temat wyświetlanych stron oraz danych wprowadzonych w służących do tego polach.
Korzystamy z Piksela Facebooka, aby śledzić działania osób odwiedzających naszą witrynę internetową w celu retargetowania reklam w serwisie Facebook do osób, które odwiedziły naszą witrynę internetową oraz pozyskiwania dodatkowych informacji na temat użytkowników serwisu Facebook, którzy wyświetlają nasze reklamy.
Metody te są również wykorzystywane do analizowania struktury odwiedzających przy użyciu danych z serwisu Facebook.
Dane są przechowywane przez 180 dni.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Facebook przetwarza dane w sposób zgodny z Zasadami dotyczącymi wykorzystywania danych serwisu Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
W obszarze Pomoc na Facebooku można znaleźć specjalne informacje i szczegóły dotyczące Piksela Facebooka i jego funkcjonowania: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

4. Pliki cookie

Na naszych stronach internetowych używamy plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które można umieścić na twardym dysku użytkownika, gdy odwiedza jakąś witrynę. Pliki te są tworzone i wysyłane przez serwer internetowy, który został wykorzystany przez przeglądarkę (np. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) do nawiązania połączenia. Pliki cookie nie mogą uruchamiać żadnych programów ani infekować komputera za pomocą wirusów. Ich celem jest usprawnianie możliwości korzystania z internetu.

Nasze witryny wykorzystują następujące rodzaje plików cookie. Ich zakres i sposób działania wyjaśniono poniżej:

 • tymczasowe pliki cookie (a),
 • trwałe pliki cookie (b).

a) Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Są to przede wszystkim sesyjne pliki cookie. Zapisują one „identyfikator sesji”, przy pomocy którego można przypisać różne żądania wysyłane z przeglądarki do całej sesji. Oznacza to, że komputer użytkownika może zostać rozpoznany po powrocie użytkownika do naszej strony internetowej. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.

b) Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po zdefiniowanym wcześniej okresie, który może być różny w zależności od danego pliku. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.

c) Można skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi preferencjami i zrezygnować, na przykład, z plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Trzeba jednak mieć na uwadze, że niektóre funkcje witryny mogą przestać być dostępne.

d) Pliki flash cookie, których używamy, nie są zapisywane w przeglądarce, ale we wtyczce flash. Używamy również obiektów pamięci HTML5 umieszczonych na terminalu użytkownika. Obiekty te zapisują niezbędne dane niezależnie od używanej przeglądarki i nie mają automatycznego terminu ważności. Jeśli użytkownik nie życzy sobie przetwarzania plików flash cookie, musi zainstalować specjalny dodatkowy program - np. „Ghostery” w przypadku przeglądarki Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/ghostery/) lub Adobe-Flash-Killer-Cookie dla Google Chrome. Można zapobiec wykorzystywaniu obiektów pamięci HTML5, przestawiając przeglądarkę na tryb prywatny.

5. Odbiorcy danych osobowych:

W związku z obsługą strony internetowej oraz świadczeniem spersonalizowanych usług KWS angażuje również podmioty zależne grupy KWS lub usługodawców zewnętrznych, którzy pomagają nam realizować zamówienia, zarządzać witryną, świadczyć spersonalizowane usługi i dostarczać klientom informacje. Firmy te mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie w celu realizacji zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do przestrzegania odpowiednich przepisów w dziedzinie ochrony danych.

Przekazywanie danych osobowych instytucjom państwowym i władzom odbywa się wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi lub jeśli wymaga tego prowadzone postępowanie karne. Danych nie przekazuje się w innych celach.

6. Przekazywanie danych do krajów trzecich

Dane osobowe, które przetwarzamy w kontekście opisanych wyżej procedur, przekazywane są również odbiorcom w rozumieniu art. 4, ust. 9 RODO, którzy przetwarzają dane osobowe użytkowników poza terytorium Unii Europejskiej. W tym zakresie przesyłanie danych osobowych użytkownika i późniejsze ich przetwarzanie ma także miejsce w krajach trzecich, odnośnie do których Komisja Europejska nie wydała decyzji dotyczącej odpowiedniego poziomu ochrony. W związku z tym zapewniliśmy odpowiednią ochronę danych osobowych użytkowników u stosownych odbiorców, korzystając z „odpowiednich gwarancji” (art. 46 RODO), poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych lub wskazanie odbiorców posiadających certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA, o ile nie mają zastosowania żadne derogacje. Można zażądać od nas kopii tych gwarancji (informacje kontaktowe - nr. 1/2).

7. Okres przechowywania

Co do zasady przechowujemy dane użytkowników tak długo, jak jest to konieczne w związku ze świadczeniem zamówionej usługi lub świadczeniem usług, na które użytkownik wyraził zgodę. Jeśli obowiązują ustawowe okresy przechowywania, dane użytkownika są przechowywane zgodnie z wymogami.


8. Prawa użytkownika jako podmiotu danych

Użytkownikom przysługują następujące prawa, jeśli chodzi o przetwarzanie przez nas danych osobowych w ramach obowiązujących wymogów prawnych.

 • prawo dostępu,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,

Prawo do wyrażenia sprzeciwu
Prawo osoby fizycznej do wyrażenia sprzeciwu
Użytkownik ma zawsze prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, na podstawie art. 6, ust. 1, litera f) RODO, w tym odnośnie do profilowania opartego o przedmiotowe zapisy. W takiej sytuacji nie będziemy już przetwarzać danych osobowych w opisanym celu, chyba że będziemy w stanie dowieść, że istnieją uzasadnione przesłanki uzasadniające przetwarzanie danych, które to przesłanki mają moc nadrzędną wobec interesu, praw i swobód użytkownika, albo przetwarzanie danych odbywa się w związku z ustanowieniem, realizacją lub ochroną roszczeń prawnych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego
Niekiedy przetwarzamy dane użytkowników w związku z marketingiem bezpośrednim. Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo sprzeciwienia się się przetwarzaniu danych osobowych w tym celu. Dotyczy to profilowania, o ile jest związane z marketingiem bezpośrednim. Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu danych w związku z marketingiem bezpośrednim, jego dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym celu.

 • wycofanie zgody: w przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, może tę zgodę wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym. Wycofanie zgody nie wpływa na zasadność i zgodność z prawem przetwarzana danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z omówionych praw prosimy o kontakt (zob. informacje kontaktowe podane powyżej).

Użytkownik może też złożyć skargę na ręce organu odpowiedzialnego za ochronę danych, zwłaszcza takiego, który znajduje się w państwie członkowskim, w którym użytkownik mieszka albo pracuje, ewentualnie w państwie, w którym doszło do domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z prawem.


9. Łącza zewnętrzne

Nasz serwis internetowy podaje nieraz łącza do witryn zewnętrznych. Jeśli nie da się tego od razu rozpoznać, wskazujemy, że jest to łącze zewnętrzne. KWS nie ma wpływu na treści ani formy stron internetowych zewnętrznych dostawców. W związku z tym niniejsza Polityka prywatności nie znajduje w takich przypadkach zastosowania.

10. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian lub korekt w niniejszej Polityki prywatności. W tym względzie należy zwrócić uwagę na aktualną wersję naszej Polityki prywatności.

Einbeck, listopad 2019 r.