• KWS_kollegen_bei_meeting_mit_laptop_am_fenster.jpg
  Strategia

Planowanie strategiczne

Planowanie strategiczne stanowi podstawę dalszego rozwoju Grupy KWS. Określa ono strategiczne cele, inicjatywy i podstawowe środki dla istniejących, jak również dla potencjalnie nowych działań. Planowanie opiera się na długoterminowej wizji (dziesięcioletniej) i obejmuje analizę i ocenę rozwoju rynku, konkurentów oraz pozycji Grupy KWS.

Rentowny wzrost

Gwarancją utrzymania niezależności KWS jest długoterminowy, rentowny wzrost. Ważnymi elementami są wydajność naszych nasion i zaufanie, jakim darzą nas rolnicy.

Zostań partnerem

Jako wiarygodny i zaufany partner rolników chcemy pomóc w kształtowaniu rosnącej profesjonalizacji rolnictwa. Nasza niezależność i długoterminowa orientacja pozwalają nam na inwestowanie w przyszłe projekty badawcze i hodowlane.

Życie z naszymi wartościami

Grupa KWS wyróżnia się charakterystycznym nastawieniem swoich pracowników na wartości, co sprawia, że jesteśmy spółką, której mogą zaufać zarówno pracownicy, jak i klienci, dostawcy i społeczeństwo.

 • Ludzie w KWS

  Jako specjalista w dziedzinie nasion, w naszej strategii korporacyjnej staramy się przyczynić do większego zrównoważonego rozwoju w rolnictwie

  Dr Henning von der Ohe, Kierownik Działu rozwoju korporacyjnego
  henning_von_der_ohe.jpg

Planowanie strategiczne poszczególnych segmentów

Strategia KWS koncentruje się na segmentach kukurydzy, buraków cukrowych i zbóż. Cieszą się one dużą swobodą w zakresie przedsiębiorczości i tworzą tym samym niezależne firmy wewnątrz spółki. Dzięki podzieleniu działalności KWS na jednostki biznesowe można opracować i wdrożyć indywidualne strategie.

Burak cukrowy

 • Wzmocnienie pozycji lidera na globalnym rynku
 • Opracowanie systemów tolerujących herbicydy
 • Wprowadzenie produktów z dodatkowymi atutami, takimi jak odmiany o wielu tolerancjach
 • Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii (np. buraków cukrowych do wczesnego siewu i nasion ziemniaków mieszańcowych)

Uprawy kukurydzy i roślin oleistych

 • Zwiększenie rentowności i wzmocnienie czołowej pozycji w Europie północnej
 • Rozwijanie marketingu i sprzedaży
 • Powiększanie działalności hodowlanej
 • Wzrost udziałów naszych własnych odmian na rynku

Zboża

 • Zwiększanie globalnego areału żyta mieszańcowego
 • Promowanie wzrastającego wykorzystywania żyta w paszach
 • Opracowanie żyta mieszańcowego dla regionów z ostrymi zimami
 • Wzmocnienie własnego materiału genetycznego i skupienie się na rozwoju mieszańcowych odmian pszenicy i jęczmienia

Cele średnio i długookresowe grupy KWS

Cele  
Rentowny wzrost
 • Wzrost sprzedaży Grupy o średnio 5-10% rocznie.
 • ≥ 10% marży zysku operacyjnego przed opodatkowaniem
Badania i rozwój
 • Wskaźnik badań i rozwoju wynosi około 17% przychodów Grupy
 • Poprawa plonów od 1 do 2% rocznie dla naszych klientów, a także wzrost tolerancji i odporności
Rozwój na poziomie międzynarodowym
 • Rozszerzenie oferty odmian na rynki podzwrotnikowe
Zrównoważony rozwój
 • Integracja międzynarodowych spółek zależnych w raportowaniu zrównoważonego rozwoju KWS
Dywidendy
 • Współczynnik wypłaty dywidendy wynoszący od 20 do 25% dochodu netto grupy KWS

Twoja osoba do kontaktów

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Wyślij email
KONTAKT