• KWS_gelaende_einbeck_eingangsbereich.jpg
    Zarządzanie

Zarządzanie

Oparte na wiedzy, perspektywiczne i przejrzyste zarządzanie stanowi podstawę zaufania, jakim nasi partnerzy biznesowi, pracownicy, inwestorzy i społeczeństwo darzą naszą spółkę.

Zgodnie z wymogami ustawowymi i statutem kierownictwo KWS składa się z dwóch komitetów: Zarządu i Rady Nadzorczej. Zarząd kieruje spółką samodzielnie i prowadzi interesy z osobami trzecimi. Rada Nadzorcza powołuje, doradza i kontroluje Zarząd zgodnie z przepisami niemieckiego kodeksu korporacyjnego. Oba gremia stale i perspektywicznie omawiają bieżące sytuacje i rozwój działalności, trendy rynkowe i środowisko konkurencyjne, strategiczną orientację, sytuację ryzyka i działania systemu zarządzania ryzykiem. Rok rocznie przeprowadzany jest audyt monitutujący rachunki i sprawozdania finansowe KWS SAAT SE & Co. KGaA, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KWS oraz sprawozdania kwartalne za poszczególne okresy obrachunkowe.

Twoja osoba do kontaktów

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Wyślij email
KONTAKT