Tolerancja na suszę - łatwo powiedzieć, trudniej zdefiniować

Susza nigdy nie występuje sama

Susza nigdy nie występuje sama W powszechnym rozumieniu susza oznacza brak wody, przy czym wszystkie inne czynniki: temperatura gleby i powietrza, wilgotność powietrza, intensywność promieniowania, dostępność składników odżywczych oraz konkurencyjność chwastów, szkodników i patogenów chorobotwórczych utrzymują się na optymalnym poziomie. Tak się jednak nie dzieje - w warunkach suszy wiele z tych elementów nie zachowuje równowagi. Zatem susza ma wiele twarzy i tak należy ją postrzegać- jako kompleks wielu szkodliwych czynników, a nie tylko jako brak wody.

Na uprawy mają wpływ: klimat (przebieg pogody w dłuższym okresie), rodzaj gleby, agrotechnika. Sposób uprawy bezpośrednio działa na właściwości gleby i na roślinę uprawną, a rolnictwo jako całość działa również na klimat. Płodozmian wpływa na możliwości uprawy gleby i samą glebę. Natomiast człowiek, zmieniając genetycznie rośliny uprawne, tworzy odmiany rolnicze, które coraz wyżej plonują i są stabilne w plonowaniu w różnych warunkach.

Firma KWS nieustannie poprawia jakość genetyczną odmian hybrydowych kukurydzy, które przyczyniają się do zwiększenia stabilności plonowania w warunkach występowania stresu suszy.

W wyniku hodowli i selekcji pod kątem poprawy genetycznej cech kukurydzy w trzech najważniejszych etapach: przed wyrzucaniem wiech i znamion kolb, w trakcie kwitnienia i w okresie nalewania ziarna wprowadzamy do uprawy odmiany, które mają cechy pozwalające mniej odczuwać skutki suszy. Skoncentrowaliśmy się na skutecznym wzroście korzeni, efektywności asymilacji, synchronizacji wiechowania i znamionowania kolb, skutecznym nalewaniu ziarna i wielu innych ważnych cechach, które decydują o tolerancji odmian na warunki suszy i upałów. Odmiany spełniające wszystkie kryteria otrzymują po dwóch-trzech sezonach badań oznakowaniejako odmiany ClimaControl3.

Odmiany z naszego katalogu ClimaControl3 to: AMAVIT, KELTIKUS, KIDEMOS.

  • znajdź doradcę KWS