KOLETIS

Rekordowe plony ziarna i doskonały start wiosną

Z 270/-

  • Doskonale sprawdzona odmiana, która potwierdza na polach produkcyjnych najwyższy potencjał plonu ziarna
  • Jeden z najwyższych w grupie średniopóźnej potencjał plonowania - potwierdzone oficjalnie plony to 15,04 t/ha (CCA COBORU 2018 suchy rok), 17,37 t/ha w 2019 (CCA COBORU 2019 suchy rok) i 16,8 t/ha (CCA COBORU 2020 zimny rok)
  • Zdrowe łodygi i silne korzenie, doskonały wigor początkowy, bardzo dobrze oddaje wodę z ziarna przed zbiorem, polecana na różne gleby w Polsce południowej i centralnej

Profil odmiany

Na ziarno

  • ulepszony następca znanej odmiany KRABAS, poprawiona stabilność plonowania i tolerancja na uprawę w monokulturze (podwyższona zdrowotność łodygi i korzeni)
  • poprawiony wigor początkowego wzrostu
  • znacznie wyższy potencjał plonowania - na polach w północnych Czechach w roku 2017 - 18,75 t/ha ziarna o wilgotności 25,9% (16,16 t/ha ziarna o wilgot. 14%)
  • najlepszy wynik ekonomiczny plonu w przypadku sprzedaży na suche ziarno
  • polecany na ciepłe stanowiska w Polsce południowej
  • odmiana w doświadczeniach oficjalnych COBORU i PZPK w 2018 oraz w sieci doświadczeń łanowych KWS - wyniki plonowania dostępne po zakończeniu zbiorów w Polsce

Profil odmiany

Przydatność
Ziarno 9
Kiszonka 5
Grys 1
Alkohol 9
Biogaz 5
Przydatność
Gleby słabe 8
Gleby zimne 3
Wczesny wigor 8
Stay-green 7
Wysokość roślin 8
Oddawanie wody 9
Obsada przy zaopatrzeniu w wodę
Słabe 65-70
Średnie 75-80
Dobre 85-90

Katalog odmian kukurydzy 2022
znajdź doradcę KWS