KOLETIS

Odmiana dent o grubym i ciężkim ziarnie

  • Znacznie wyższy potencjał plonowania
  • Polecany na ciepłe stanowiska w Polsce południowej
  • odmiana w doświadczeniach oficjalnych COBORU i PZPK w 2018 oraz w sieci doświadczeń łanowych KWS

Profil odmiany

Na ziarno

  • ulepszony następca znanej odmiany KRABAS, poprawiona stabilność plonowania i tolerancja na uprawę w monokulturze (podwyższona zdrowotność łodygi i korzeni)
  • poprawiony wigor początkowego wzrostu
  • znacznie wyższy potencjał plonowania - na polach w północnych Czechach w roku 2017 - 18,75 t/ha ziarna o wilgotności 25,9% (16,16 t/ha ziarna o wilgot. 14%)
  • najlepszy wynik ekonomiczny plonu w przypadku sprzedaży na suche ziarno
  • polecany na ciepłe stanowiska w Polsce południowej
  • odmiana w doświadczeniach oficjalnych COBORU i PZPK w 2018 oraz w sieci doświadczeń łanowych KWS - wyniki plonowania dostępne po zakończeniu zbiorów w Polsce

Wyszukaj swojego przedstawiciela