KWS JAIPUR

Zmierzony wysoki plon suchego ziarna

Z 240 / K 240

  • dobry wigor początkowy
  • podwyższona zdrowotność całych roślin
  • doskonały stay-green i do końca zdrowe liście oraz kolby

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • 106% plonu silnego wzorca grupy średniowczesnej i niska wilgotnośćziarna w doświadczeniach COBORU 2020
  • najwyższy plon suchego ziarna 16,5 t/ha w SDOO Smolice 2020

Na kiszonkę

  • średni plon CCM 23,5 t/ha w COBORU 2020
  • wysokie plony suchej masy i energii z 1 ha w uprawie na kiszonkę

Katalog odmian kukurydzy 2022
znajdź doradcę KWS