VIOLA KWS

Rizománia a cerkospóra

  • Prvá CR+ odroda v sortimente konvenčných odrôd na Slovensku
  • Výnimočná ochrana voči cerkospóre
  • NC typ registrovaný už po 2 rokoch v štátnych skúškach
  • NC typ s veľmi vysokou toleranciou k cerkospóre (CR+).
  • Registrovaná už po dvoch rokoch.
  • Pri nízkom až stredne vysokom tlaku cerkospóry je možné udržať zdravý porast jedným postrekom.
  • Termín zberu u tejto odrody je možný už od začiatku, pričom medzi konvenčnými CR+ odrodami je najskoršia.
  • Výnimočná odolnosť voči cerkospóre (CR+).
VIOLA KWS dátový hárok

Ďalšie odrody cukrovej repy

Filter
výsledok
Nájdite konzultanta