• _mg_5864.jpg
    Рапица - опасности през зимата

Зимата - предизвикателство за младото рапично растение

През зимата, особено между ноември и февруари, рапицата може да бъде повредена от сняг и студ.

Абиотичните щети, като зимни щети, могат значително да повлияят на рентабилността на отглеждането на рапица в резултат на получените загуби.

Следващите цифри ясно илюстрират съществуващите опасности и какви могат да бъдат последиците за вашите рапични растения:

Източник: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Източник: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Таблица, която показва важни причини, влияещи фактори и възможни противодействия:

Наблюдение Причина за зимни щети Възможни мерки за противодействие:
Прорастване Хибридът е твърде мощен Избор на правилен хибрид към датата на сеитба.
Използване на регулатори на растежа
Много ранна сеитба Избор на подходящ хибрид
Много висока сеитбена норма Количеството на семена се адаптира към датата на сеитба
Наличността на N е твърде висока Правилно торене
   
Повишена чувствителност към замръзване Прекомерна наличност на N през есента Регулирайте N-наличност
Зараза от вредители Използване на инсектицидно третиране
Твърде закъсняло хербицидно пръскане с големи дози Използвайте хербицидно пръскане във фаза ССПП или след поникване
Прекъснати корени Есенното развитие е твърде буйно Адаптирана сеитба, избор на хибрид
Преждевременен есенен растеж Избягвайте прекомерното подаване на N
Цикли на замръзване-размразяване, твърда замразена почва Добро снабдяване с хранителни вещества
Просушаване на растенията Силно натоварване на соли върху листата Навременната сеитба, доброто снабдяване с хранителни вещества, избор на хибрид, валиране на твърде рохки почви, не използвайте прахообразни торове при първоначалното приложение на азот

Източник: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Намерете консултант сега