AGRO POLIS

Najwyższe plony suchego ziarna i kiszonki

  • Z 230 / K 240
  • 15,0 t/ha suchego ziarna (108% średniej) i 26% wilg. w doświadczeniach w SDOO Pawłowice w 2014
  • wysoki potencjał plonu (19,24 t/ha plonu suchej masy całych roślin, plon wzorca - 18,6 t/ha) w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w latach 2014-2015

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • 15,0 t/ha suchego ziarna (108% średniej) i 26% wilg. w doświadczeniach w SDOO Pawłowice w 2014
  • potwierdzony w doświadczeniach łanowych i ścisłych KWS w Polsce bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno - ponad 15 t/ha suchego ziarna i znacznie poniżej 30% wilg. podczas zbioru na średnich i urodzajnych glebach w 2016
  • wysoka tolerancja na patogeny wywołujące choroby liści (Helminthosporium spp. i Kabatiella spp.) i Fusarium spp.

Na kiszonkę

  • wysoki potencjał plonu (19,24 t/ha plonu suchej masy całych roślin, plon wzorca - 18,6 t/ha) w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU w latach 2014-2015
  • 54,6% udziału plonu kolb w plonie ogólnym (wzorzec - 51,8%) - doświadczenia rejestrowe COBORU 2014-2015
  • wskaźnik koncentracji energii 42,2% (wzorzec - 40,4%)
  • silny stay-green - wydłużony o 10-14 dni termin optymalnego zbioru

Wyszukaj swojego przedstawiciela