AGRO POLIS

Najwyższe plony suchego ziarna i kiszonki

  • Z 230 / K 240
  • wielokrotnie potwierdzone w praktyce rekordowe plony ziarna w Polsce
  • wysoki potencjał plonu (19,24 t/ha plonu SM całych roślin, plon wzorca - 18,6 t/ha) w dośw. rejestracyjnych COBORU w latach 2014-2015

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • wielokrotnie potwierdzone w praktyce rekordowe plony ziarna w Polsce
  • wysoka tolerancja na patogeny wywołujące choroby liści (Helminthosporium spp. i Kabatiella spp.) i Fusarium spp.

Na kiszonkę

  • wysoki potencjał plonu (19,24 t/ha plonu SM całych roślin, plon wzorca- 18,6 t/ha) w dośw. rejestracyjnych COBORU w latach 2014-2015
  • 54,6% udziału plonu kolb w plonie ogólnym (wzorzec - 51,8%) -doświadczenia rejestrowe COBORU 2014-2015
  • wskaźnik koncentracji energii 42,2% (wzorzec - 40,4%)
  • silny stay-green - wydłużony o 10-14 dni termin optymalnego zbioru

znajdź doradcę KWS