AGRO POLIS

Najwyższe plony suchego ziarna i kiszonki

Z 230 / K 240

  • Wysoka tolerancja na patogeny wywołujące choroby liści (Helminthosporium spp. i Kabatiella spp.) i Fusarium spp.
  • Wysoki potencjał plonu (19,24 t/ha plonu SM całych roślin, plon wzorca - 18,6 t/ha) w dośw. rejestracyjnych 2014-2015
  • Wskaźnik koncentracji energii 42,2% (wzorzec - 40,4%)

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • wielokrotnie potwierdzone w praktyce rekordowe plony ziarna
  • 54,6% udziału plonu kolb w plonie ogólnym (wzorzec - 51,8%)- doświadczenia rejestracyjne 2014-2015

Na kiszonkę


  • wskaźnik koncentracji energii 42,2% (wzorzec - 40,4%)
  • silny stay-green - wydłużony o 10-14 dni na optymalny zbór

Monitoring suchej masy

  • zbiór kiszonki w optymalnej zawartości suchej masy
  • maksymalny plon i najwyższa jakość kiszonki
  • zarejestruj się do myKWS i korzystaj z narzędzia

Katalog odmian kukurydzy 2022
znajdź doradcę KWS