AMBROSINI

Mistrz gleb mozaikowatych

  • Z 220 / K 220
  • Najbardziej popularna w Polsce odmiana na ziarno i kiszonkę na słabych i mozaikowatych glebach
  • 55,8% kolb w plonie i plon 20,3 t/ha SM całych roślin w dośw. PDO COBORU w latach 2011-2016

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • 11,8 t/ha suchego ziarna o wilgotności podczas zbioru 25,9% w dośw. porejestrowych PDO COBORU za lata 2011-2014 w całej Polsce
  • 12,2 t/ha suchego ziarna o wilgotności podczas zbioru 30,4% w dośw. porejestrowych PDO COBORU za lata 2011-2014 na północy Polski
  • 12,56 t/ha suchego ziarna i wilg. podczas zbioru 24,7% w CCA COBORU 2012 i 12,57 t/ha suchego ziarna i wilg. 28% podczas zbioru w CCA COBORU 2014

Na kiszonkę

  • 56,1% kolb w plonie i plon 20,5 t/ha SM całych roślin w dośw. PDO COBORU w latach 2011-2014
  • polecana na wysokoenergetyczną kiszonkę

Wyszukaj swojego przedstawiciela