AMBROSINI

Mistrz gleb mozaikowatych

Z 220 / K 220

  • Bardzo popularna w Polsce odmiana na ziarno i kiszonkę na słabych i mozaikowatych glebach
  • Dzięki silnemu systemowi korzeniowemu korzysta z głębszych zapasów wody w glebie i bardzo efektywnie wykorzystuje azot i inne składniki
  • Ziarno sprawdzone w produkcji grysu

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • 55,8% kolb w plonie i plon 20,3 t/ha SM całych roślin w doświadczeniach PDO COBORU

Na kiszonkę


  • polecana na wysokoenergetyczną kiszonkę
  • dobry stay-green
  • wybitne przystosowanie do trudnych warunków glebowych potwierdzone w praktyce

Katalog odmian kukurydzy 2022
znajdź doradcę KWS