QUALITO

Postaw na jakość wczesnej kiszonki

- / K 230

  • Najwyższy plon biomasy wśród odmian wczesnych (COBORU 2020-2021).
  • Bardzo dobry wigor początkowy i niska wrażliwość na wiosenne spadki temperatur
  • Duże zdolności adaptacyjne – możliwość uprawy na stanowiskach z silną mozaiką glebową

Właściwości w szczegółach

  • najwyższy plon biomasy wśród odmian wczesnych (653 dt/ha w doświadczeniach rejestrowych w latach 2020-2021)
  • dobra strawność całych roślin i wysoki plon jednostek NEL z hektara

Profil odmiany

Skala od 1 do 9: 1 (czerwone pole) ocena najniższa, 9 (zielone pole) ocena najwyższa

Katalog odmian 2023
Doradztwo cyfrowe myKWS
znajdź doradcę KWS