QUALITO

Postaw na jakościową, wczesną kiszonkę

FAO 230

  • Najwyższy plon biomasy wśród odmian wczesnych (COBORU 2020-2021).
  • Bardzo dobry wigor początkowy i niska wrażliwość na wiosenne spadki temperatur
  • Duże zdolności adaptacyjne – możliwość uprawy na stanowiskach z silną mozaiką glebową

Informacje szczegółowe

Właściwości w szczegółach

  • do gospodarstw dysponujących ograniczoną powierzchnią uprawy lub poszukujących wydajnych odmian na wczesny zbiór
  • rośliny wysokie bogato ulistnione, o dobrej strawności
  • sprawdza się na glebach mozikowatych, polecana do uprawy na terenie całego kraju
  • Dobra strawność całych roślin i wysokie plony jednostek NEL z hektara.

Monitoring suchej masy

  • Zbiór kiszonki w optymalnej zawartości suchej masy.
  • Maksymalny plon i najwyższa jakość kiszonki.
  • Zarejestruj się do myKWS i korzystaj z narzędzia.
zarejestruj się do myKWS

Profil odmiany

Skala od 1 do 9: 1 (czerwone pole) ocena najniższa, 9 (zielone pole) ocena najwyższa

Katalog odmian UPRAW JARYCH
Doradztwo cyfrowe myKWS
znajdź doradcę KWS