KWS ИНТЕЛИДЖЪНС

Гарантиран успех! Стабилен добив!

FAO 420, INITIO третиране

 • Нова генетика в програмата Plus4grain
 • Силен и сигурен хибрид за интензивен начин на отглеждане
 • Отличен "Stay Green" ефект, който повишава сухоустойчивостта, хибридът може да се използва и за силаж в ранно FAO 400

Характеристика на хибрида

 • Вегетационен период 118-127 дни
 • Височина на залагане на кочана 88-109 см
 • Височина на растението 280-296 см
 • Дебели 16 - 18 - 20 многоредови кочани с повече от 40 зърна в реда

Предимства

 • Здрав и мощен хибрид до края на вегетацията
 • Изравнени кочани, запълнени до върха със зърна
 • Зърното е с високо хектолитрово тегло - по-високи качествени показатели
 • Повишена устойчивост на стъблото на пречупване
 • Много добра толерантност на Цветна главня

* 1 – слаб, 3 – добър, 5 – отличен

KWS Интелиджънс информационен лист

KWS Интелиджънс

Намерете консултант сега