KWS ИНТЕЛИДЖЪНС

Гарантиран успех! Стабилен добив!

FAO 420, INITIO третиране

 • Нова генетика в програмата Plus4grain
 • Силен и сигурен хибрид за интензивен начин на отглеждане
 • Отличен "Stay Green" ефект, който повишава сухоустойчивостта, хибридът може да се използва и за силаж в ранно FAO 400

Характеристика на хибрида

 • Вегетационен период 118-127 дни
 • Височина на залагане на кочана 88-109 см
 • Височина на растението 280-296 см
 • Дебели 16 - 18 - 20 многоредови кочани с повече от 40 зърна в реда

Предимства

 • Здрав и мощен хибрид до края на вегетацията
 • Изравнени кочани, запълнени до върха със зърна
 • Зърното е с високо хектолитрово тегло - по-високи качествени показатели
 • Повишена устойчивост на стъблото на пречупване
 • Много добра толерантност на Цветна главня

KWS-BELAVISTA-graphic.png

Година FAO 310-330*кг/дка KWS БЕЛАВИСТА кг/дка
2017 787 + 48
2018 870 + 40
2019 970 + 45

* Среден добив за кг/дка за група по ФАО представлява осреднен резултат от други KWS хибриди и референтни хибриди на други производители, получени на опитни полета.

KWS БЕЛАВИСТА информационен лист
Намерете своите консултанти