RONALDINIO

Wzorzec stabilnego plonu ziarna i kiszonki w latach suchych

Z 260 / K 260

  • Nieduże wymagania glebowe i wysoka tolerancja na suszę - bardzo wcześnie rozpoczyna kwitnienie
  • Jedna z najwyżej i najstabilniej plonujących odmian w zmiennych pogodowo ostatnich dziesięciu latach
  • Odmiana z SAT Monitoringiem suchej masy

Właściwości w szczegółach

Na kiszonkę

  • najpewniejsza odmiana na kiszonkę - potwierdzają to suche lata,optymalne połączenie parametrów ilościowych i jakościowychw użytkowaniu na kiszonkę
  • bardzo wysoka strawność całych roślin w zakresie 72,1% do 77,7%oraz NEL od 7,41 MJ/kg do 7,67 MJ/kg SM (laboratorium KWS, Einbeck)

Na ziarno


  • nieduże wymagania glebowe i wysoka tolerancja na suszę
  • najwyższy plon ziarna w doświadczeniach rejestrowych COBORU w ekstremalnie suchym 2006 r. (106,9% wzorca plonu suchego ziarna)

Monitoring suchej masy

  • zbiór kiszonki w optymalnej zawartości suchej masy
  • maksymalny plon i najwyższa jakość kiszonki
  • zarejestruj się do myKWS i korzystaj z narzędzia

Profil odmiany

Przydatność
Ziarno 9
Kiszonka 9
Grys 9
Alkohol 9
Biogaz 9
Przydatność
Gleby słabe 9
Gleby zimne 9
Wczesny wigor 9
Stay-green 9
Wysokość roślin 8
Oddawanie wody 8
Obsada przy zaopatrzeniu w wodę
Słabe 75-80
Średnie 85-90
Dobre 90-100

Doradztwo cyfrowe myKWS
Katalog odmian kukurydzy 2022
znajdź doradcę KWS