RONALDINIO

Przez ostatnie lata wzorzec stabilnego plonu ziarna i kiszonki

  • Z 260 / K 260
  • W latach 2009-2012 była najczęściej uprawianą odmianą kukurydzy w Europie
  • Najpewniejsza odmana na kiszonkę - potwierdził to suchy rok 2015, kiedy to RONALDIO miało najniższy współczynnik zmienności plonu w doświadczeniach PDO COBORU

Właściwości w szczegółach

Na ziarno

  • w latach 2009-2012 była najczęściej uprawianą odmianą kukurydzy w Europie!*
  • nieduże wymagania glebowe i wysoka tolerancja na suszę
  • najwyższy plon ziarna w doświadczeniach rejestrowych COBORU w ekstremalnie suchym 2006 r. (106,9% wzorca plonu suchego ziarna)
  • jedna z najwyżej i najstabilniej plonujących odmian w zmiennych pogodowo ostatnich ośmiu latach

* wg badań Kleffman & Partner

Na kiszonkę

  • najpewniejsza odmiana na kiszonkę - potwierdził to suchy rok 2015, kiedy to RONALDINIO miało najniższy współczynnik zmienności plonu w doświadczeniach PDO COBORU
  • optymalne połączenie parametrów ilościowych i jakościowych w użytkowaniu na kiszonkę
  • bardzo wysoka strawność całych roślin w zakresie 72,1 do 77,7% oraz NEL od 7,41 do 7,67 MJ/kg SM (laboratorium KWS, Einbeck)

znajdź doradcę KWS