• KWS_corn_plant_header.jpg

Promocja Kukurydza

WARUNKI PROMOCJI

  • Akcja promocyjna jest skierowana do gospodarstw rolnych.
  • Promocją objęte są wybrane odmiany kukurydzy KWS z oferty 2023:
ABSOLUTISSIMO, AGRO POLIS, AGRO VITALLO, AMAVIT, AMBROSINI, FIGARO, KELTIKUS, KENTOS, KIDEMOS, KOLETIS, KWS ADAPTICO, KWS KASHMIR, KWS KROGULEC, KWS SALAMANDRA, RICARDINIO, SEVERUS, DAMARIO, KWS JAIPUR, KARISMO, KWS ATREZZATO, ALMONDO, GARANTIO, KWS ALDO, KWS ANASTASIO, KWS CAMILLO, KWS MINO, TONDO, KWS MONUMENTO, QUALITO, KWS EMPORIO

  • Nabyć min. 11 jednostek siewnych ww. odmian w terminie do 15.05.2023 r.
    u Autoryzowanych Dystrybutorów KWS lub w innych placówkach prowadzących sprzedaż detaliczną.
  • Zarejestrować się nie później niż do 15.05.2023 r. na stronie www.polepromocji.pl i wgrać dowód zakupu* ww. odmian kukurydzy KWS.
  • Rabat zostanie wypłacony Uczestnikowi w formie zwrotu środków pieniężnych na rachunek bankowy, podany na www.polepromocji.pl w terminie do 15.07.2023 r.

* dowodem zakupu jest faktura VAT na nasiona kukurydzy KWS do siewu 2023.

Przejdź do rejestracji na POLEPROMOCJI.PL

Korzystaj z narzędzi myKWS
znajdź doradcę KWS