• Przygotowanie próbki DNA w laboratorium
    Inżynieria genetyczna

Inżynieria genetyczna

Opis

Najważniejsze informacje

Zielona inżynieria genetyczna to wysoce celowana metoda zapewniania roślin o nowych właściwościach genetycznych. Obejmuje ona przenoszenie genów lub innych odcinków materiału genetycznego (DNA), na przykład z bakterii, do materiału genetycznego roślin.

Zalety

Metody inżynierii genetycznej umożliwiają zastosowanie bardzo precyzyjnie ukierunkowanego podejścia: Tylko gen z pożądaną nową cechą jest przenoszony bezpośrednio na roślinę uprawną.

Wady

Krytycy postrzegają transfer genów z innych gatunków jako zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Rozwój

Doprowadziło to do rozwoju inżynierii genetycznej, ponieważ badacze znaleźli w bakteriach enzymy, które precyzyjnie rozszczepiają DNA we wstępnie wyznaczonej sekwencji. Pierwsze testowe zastosowanie w materiale genetycznym wirusa miało miejsce około 1970 roku.

Zastosowanie w KWS

Na przykład do utworzenia genetycznie zmodyfikowanych buraków cukrowych odpornych na herbicydy.

W nowoczesnej nauce o uprawach i hodowli metody biotechnologiczne są stosowane na porządku dziennym na całym świecie. W ostatnich latach ludzie znacznie lepiej nauczyli się rozpoznawać zależność między konkretnymi właściwościami roślin i zaangażowanymi w nie genami. Funkcjonalne badania genetyczne znacznie pogłębiły naszą wiedzę o złożonych molekularnych procesach biologicznych zachodzących u roślin.

W międzyczasie hodowla może być stosowana na tym poziomie, aby rozwijać rośliny o specjalnych właściwościach, znacznie bardziej efektywnie i precyzyjnie niż dotychczas.

Drugim krokiem po zidentyfikowaniu genu zaangażowanego w manifestowanie określonej cechy jest opracowywanie odmian roślin posiadających dokładnie tą cechę. Hodowcy mogą to obecnie robić przy użyciu wielu różnych metod, łącznie z inżynierią genetyczną.

Dzięki korzystaniu z metod inżynierii genetycznej, pojedyncze geny lub sekwencje DNA, znalezione wcześniej w innych organizmach, mogą być wprowadzane do materiału genetycznego roślin uprawnych. Umożliwia to celowane przenoszenie pożądanych cech. Możliwe jest również „wyłączanie” określonych genów.

Inżynieria genetyczna to nie cel sam w sobie, ale metoda, która jest zawsze preferowana, kiedy wydaje się bardziej odpowiednia od innych do uzyskania określonego celu hodowlanego. Ma ona zastosowanie na przykład wtedy, kiedy gen dla pożądanej cechy nie występuje w puli genów danej odmiany i dlatego nie może być wprowadzony do odmian uprawowych metodą krzyżowania. Podczas gdy w tradycyjnych metodach hodowli wykorzystywane są wyłącznie geny występujące w puli genowej danej odmiany, inżynierowie genetyczni mogą także przenosić geny pochodzące od innych organizmów, takich jak bakterie.

Jedną z zalet metod inżynierii genetycznej jest także to, że interesujące nas geny odmian dziko rosnących mogą być bezpośrednio wstawiane do „podrasowanych” odmian uprawnych. W tradycyjnej hodowli dochodzi do połączenia genomów obu linii rodzicielskich. W ten sposób mieszają się cechy pożądane i niepożądane. Postęp w dziedzinie hodowli może być w związku z tym znacznie przyspieszony w porównaniu z tradycyjną hybrydyzacją.

W ujęciu prawnym tylko rośliny z genami wstawionymi metodami inżynierii genetycznej są uważane za „modyfikowane genetycznie”. Tym organizmom modyfikowanym genetycznie (GMO) poświęcono specjalne ustawy.

KWS jest międzynarodową firmą zajmującą się hodowlą roślin, która konkuruje na wielu rynkach na całym świecie. W swoich własnych pracach badawczo-rozwojowych wykorzystuje wszelkie zaakceptowane na świecie metody. Dotyczy to także zielonej inżynierii genetycznej.

Zasady KWS dotyczące stosowania zasad zielonej inżynierii genetycznej

  • Wykonujemy indywidualną analizę, która musi pokazywać, że potencjalne korzyści z genetycznie modyfikowanej rośliny są większe niż w przypadku obecnie dostępnych odmian. W przeciwnym razie bierzemy pod uwagę metody alternatywne.

  • Doświadczenia polowe wykonujemy tylko wówczas, kiedy wszystkie wcześniejsze testy laboratoryjne i szklarniowe wykazały, że – zgodnie z obecnym stanem wiedzy – można wykluczyć wszelkie uszkodzenia.

  • Cały proces jest całkowicie transparentny, ponieważ publicznie udostępniamy te informacje w odpowiednim czasie i odpowiedni sposób.

  • Prowadzimy rozmowy z różnymi interesariuszami, uczestnicząc w bieżących dyskusjach lub konferencjach lub organizując własne fora.

  • Jako firma przyjazna dla rodziny, KWS popiera rozważne stosowanie zielonej inżynierii genetycznej, aby promować rolnictwo zrównoważone oraz zachowywać przedsiębiorczą równowagę między gospodarską, ekologią i odpowiedzialnością społeczną.

  • Dekada finansowanych przez UE badań nad GMO

    pdf | 4 MB

Przegląd naszych metod hodowli

Krzyżowanie i selekcja

Krzyżowane są ze sobą rośliny rodzicielskie o pożądanych cechach. Nasiona największych i najbardziej produktywnych roślin są wysiewane ponownie.

Hodowla liniowa

W tym przypadku krzyżuje się dwie linie rodzicielskie, które się maksymalnie wzajemnie uzupełniają w zakresie pożądanych właściwości. Wybiera się najlepsze rośliny i ponownie je krzyżuje.

Hodowla mieszańców

W trakcie hodowli mieszańców krzyżuje się dwie genetycznie odmienne linie rodzicielskie.

Hodowla komórek i tkanek

Całe komórki są regenerowane z poszczególnych komórek rośliny przy użyciu pożywek odżywczych w laboratorium.

Znaczniki

Znaczniki molekularne umożliwiają kontrolowanie właściwości roślin.

Fenotypowanie

W tym przypadku cecha rośliny hodowlanej jest badana w warunkach polowych. Do zautomatyzowanej analizy wykorzystywane są nowoczesne technologie.

Inżynieria genetyczna

W tym przypadku poszczególne geny lub segmenty genów w DNA są celowo wprowadzane do genomu rośliny uprawnej.

Badania genetyczne

W tym przypadku analizowana jest holistyczna struktura i biologiczna funkcja genomu roślinnego.

Edytowanie genomu

Pojęcie edytowanie genomu obejmuje wiele różnych metod. Przy użyciu tej metody można uzyskiwać dostęp do poszczególnych komponentów DNA i je precyzyjnie zmieniać.

Twoja osoba do kontaktów

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Wyślij email
KONTAKT