• Imagefotos_KWS-ZR-CR-Sorten_kl.jpg
  CR+
  Wyższy poziom ochrony

CR+ Lepsza ochrona upraw buraka cukrowego

Stosując klasyczne metody hodowli KWS wprowadził na rynek odmiany z cechą odporności CR+ zapewniając nowy poziom ochrony przed chwościkiem buraka oraz wysoki potencjał plonowania.

Chwościk buraka jest jedną z najbardziej szkodliwych chorób grzybowych w uprawie buraka cukrowego na świecie:

 • grzyb ten może powodować straty w plonach sięgające nawet 50%
 • na ok. 2/3 powierzchni uprawy buraka cukrowego na świecie presja infekcji tej choroby występuje w stopniu średnim do wysokiego.

Źródło: Instytut Badań Buraka Cukrowego Göttingen, 2020

Źródło: Instytut Badań Buraka Cukrowego Göttingen, 2020

CR+ to lepsza ochrona + większa wydajność

LEPSZA OCHRONA

Wysoka zdrowotność liści

 • spowolniony rozwój choroby liści
 • mniejszy stopień porażenia
 • zdrowe liście przez długi okres wegetacji
 • oszczędność dzięki mniejszej ilości zabiegów fungicydowych

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

Wysoki potencjał plonowania

 • bardzo wysoki plon korzeni i plon cukru
 • stabilna i wysoka zawartość cukru
 • wysoka stabilność plonowania
 • zdrowe buraki bez stresu fitotoksycznego

Źródło: Ocena na bazie wieloletnich obserwacji własnych doświadczeń agrotechnicznych pod względem ochrony buraka cukrowego

Źródło: Ocena na bazie wieloletnich obserwacji własnych doświadczeń agrotechnicznych pod względem ochrony buraka cukrowego

Źródło: Ocena wg. oficjalnych wyników Instytutu Badań Buraka Cukrowego (IfZ) 2019-2021

Źródło: Ocena wg. oficjalnych wyników Instytutu Badań Buraka Cukrowego (IfZ) 2019-2021

Poradnik CR+ (PDF)
znajdź doradcę KWS