ELISKA KWS

Potrójnie chroniony plon cukru

RZ#NT#CR

  • Najwyższy plon technologiczny cukru wśród odmian zarejestrowanych w COBORU 2018.
  • Wysokie i stabilne plony w warunkach infekcji jak i bez infekcji mątwika burakowego.
  • Podwyższona odporność na mączniak prawdziwy.

Informacje szczegółowe

Charakterystyka odmiany

  • Zalecana do profilaktycznego stosowania w zmianowaniu zagrożonym Mątwikiem burakowym
  • Odmiana w typie normalno-cukrowym o wysokiej odporności na mątwik burakowy i chwościk buraka.
Zamów nasiona bezpośrednio u nas

Poznaj nasze odmiany buraka cukrowego

Filtry
Wyniki
znajdź doradcę KWS