ELISKA KWS

Nr. 1 w badaniach rejestracyjnych 2018

  • tolerancyjna na Rizomanię, Chwościk buraka i Mątwik burakowy
  • najwyższy plon cukru wśród odmian zarejestrowanych w 2018
  • wysoka jakość przetwórcza (niska zawartość azotu N - a - aminowego w soku)

Informacje szczegółowe

charakterystyka odmiany

  • korzenie wyrównane kształtem, małe straty przy zbiorze
  • zalecana do profilaktycznego stosowania w zmianowaniu zagrożonym Mątwikiem burakowym

Wyszukaj swojego przedstawiciela