Żywienie według potrzeb -prosty sposób na pozyskanie optymalnej odmiany kukurydzy dla Twojego gospodarstwa mlecznego

Dla wyboru odmiany zasadnicze znaczenie mają właściwości jakościowe danej odmiany kukurydzy, takie jak zawartość skrobi i strawność całej rośliny. Wpływ na opłacalność produkcji paszy podstawowej ma plon energii z hektara kukurydzy danej odmiany.

W zależności od sytuacji gospodarstwa właściwości te należy oceniać w różny sposób. Nasza koncepcja BEST4MILK pomoże Ci znaleźć optymalną odmianę kukurydzy dla Twojego gospodarstwa w oparciu o dwa kluczowe pytania:

Jak wysoki jest udział kiszonki kukurydzianej w podawanych przez Ciebie dawkach?

Czy udział kukurydzy w paszy podstawowej wynosi mniej niż 60% w dawce pokarmowej?

Wówczas optymalna odmiana kukurydzy dla Twojego gospodarstwa powinna się charakteryzować wysoką gęstością energetyczną w przeliczeniu na kg suchej masy, aby ulepszyć dawkę pokarmową. Taką gęstość energetyczną należy uzyskać przede wszystkim poprzez ponadprzeciętną zawartość skrobi w wybranej odmianie kukurydzy. Oprócz tego ważny jest też wysoki plon energii uzyskanej z kiszonki z kukurydzy z 1 hektara.

Czy udział kukurydzy w paszy podstawowej wynosi więcej niż 60% w dawce pokarmowej?

Także i w tym przypadku chodzi o wysoką gęstość energetyczną Twojej odmiany kukurydzy. Zawartość skrobi powinna oscylować przy tym na umiarkowanym poziomie, aby przeciwdziałać ryzyku zakwaszenia żwacza. Ponadto korzystna jest też dobra strawność całej rośliny, gdyż kiszonka kukurydziana stanowi istotną część dawki pokarmowej. Im wyższy jest udział kiszonki kukurydzianej w dawce pokarmowej, tym ważniejsze stają sięoba te kryteria. Ponadto decydującym kryterium jest zawsze wysoki plon energii z 1 hektara.

Czy dostępny jest wystarczający areał do uprawy kukurydzy?

Czy dysponujesz dostatecznie dużym areałem do uprawy kukurydzy i czy możesz go jeszcze powiększyć?

W takim przypadku przy wyborze odmiany należy skupić się na parametrach jakościowych. Możesz ewentualnie wziąć pod uwagę nieco gorszy plon energii z 1 hektara dla danej odmiany kukurydzy, aby uzyskać wysoką gęstość energetyczną na kg suchej masy.

Czy areał pod uprawę kukurydzy jest niewielki i nie jesteś w stanie go powiększyć?

W takiej sytuacji podstawowe znaczenie ma plon energii z hektara danej odmiany kukurydzy. Chodzi o osiągnięcie jak najwyższej efektywności z hektara uprawianej kukurydzy. W tym przypadku niższą gęstość energetyczną uzyskiwaną z jednego kilograma suchej masy odmiany o wyższej wydajności można lepiej zbilansować pod względem ekonomicznym, dokupując koncentrat paszowy. Parametry jakościowe, takie jak zawartość skrobi lub strawność,należy wówczas traktować jako drugorzędne.

Sprawdź jak działa BEST4MILK