UNIQUEDENT: Unikalna Kukurydza

wczesność, dry-down, wysoki plon

UNIQUEDENT to uzyskane w wyniku specjalnej hodowli odmiany kukurydzy o ziarnie dent, które są doskonale przystosowane do warunków pogodowych i glebowych w Polsce. Zostały wybrane spośród wielu odmian i sprawdzone w różnych regionach uprawy kukurydzy w Polsce i krajach sąsiednich.

W Polsce sezon dla uprawy kukurydzy jest znacznie krótszy niż na południu Europy i dlatego ważne było, aby odmiany zostały dobrze sprawdzone w Polsce i w różnych pogodowo latach uzyskały wysokie plony suchego ziarna. Niektóre z nich mogą być również uprawiane na północy kraju. Było to duże wyzwanie, gdyż „denty”mają wyższe wymagania cieplne od powszechnie uprawianych odmian flint-dent, z których znana jest firma KWS. Ponieważ od 9 lat hodowla KWS prowadzona jest również na polach produkcyjnych w Polsce, możemy mieć pewność, że te odmiany, które Państwu proponujemy do uprawy, sprawdziły się w latach mokrych i suchych, zimnych i ciepłych.

Hodowla odmian to bardzo odpowiedzialne zadanie i zdajemy sobie sprawę, że szczególnie odmiany w typie ziarna dent są bardzo wrażliwe na krótszy sezon wegetacji lub zimną wiosnę. W wyniku ogromnych nakładów pracy i kosztów uzyskano odmiany mieszańcowe UNIQUEDENT, które łączą w sobie bardzo ważne dla uprawy cechy:

  • wczesność (wynikająca z genów oraz dobrego rozwoju wiosną i wczesnego dojrzewania)
  • doskonale oddają wodę z ziarna na polu i w suszarni
  • dzięki przedłużonej zieloności liści i łodygi rośliny są dłużej żywe i przed zaschnięciem skuteczniej czynnie odbierają wodę z ziarna oraz do końca budują plon
  • wczesny i stabilny plon suchego ziarna - odmiany te co roku biorą udział w doświadczeniach wielofirmowych oficjalnych i własnych KWS, gdzie znajdują potwierdzenie dla swojej najwyższej wartości.
Widoczne zielone liście i jednocześnie dojrzałe ziarno na kolbach to stay-green, którego nie należy mylić z przedłużającą się „zielonością” późnych odmian dent, gdzie zielone liście i łodygi są zwykle wskaźnikiem wyższego FAO. Silny dry-down gwarantuje wczesne osiąganie niskich wilgotności ziarna i umożliwia wcześniejszy zbiór, a tym samym zmniejszenie ryzyka mikotoksyn i niższe koszty suszenia ziarna.

znajdź doradcę KWS