Zmienna dawka azotu (VRN)

Zwiększ wydajność i efektywność nawożenia azotem

  • precyzyjne nawożenie azotem
  • w pełni wykorzystany potencjał plonowania
  • optymalizacja kosztów

Precyzyjne nawożenie w uprawie rzepaku ozimego i zbóż

Nawożenie azotem jest jednym z najważniejszych czynników w uprawie rzepaku i zbóż. Ze względu na wzrost cen nawozów w ostatnich latach o 200 – 400% ważne jest wykorzystywanie rozwiązań wpływających na ograniczenie ich zużycia. Precyzyjne nawożenie ma wymierny wpływ na obniżenie zużycia nawozów a tym samym na optymalizację kosztów.

Każdy rok jest inny pod względem warunków klimatycznych, ilości opadów, zasobów wody w glebie i wielu innych czynników. Zapotrzebowanie w azot jest również zmienne i może rozwijać się bardzo dynamicznie w ciągu roku, dlatego wzrost i plonowanie roślin w obrębie jednego pola jest często bardzo zróżnicowane.

Narzędzie myKWS Zmienna dawka azotu (VRN) oblicza aktualne zapotrzebowanie na azot (kg N/ha) za pomocą zdjęć satelitarnych, analizy obrazu, danych pogodowych i odpowiednich algorytmów. Istnieje również możliwość wprowadzenia zawartości Nmin, co zostanie uwzględnione w kalkulacji. Dane te są łączone i powstaje mapa zapotrzebowania na azot z dokładnością do 10m. Posiada ona format kompatybilny z urządzeniami siewnikowymi do stosowania systemu zmiennej dawki.

Narzędzie do stosowania zmiennej dawki azotu oferowane przez KWS obejmuje uprawy takie jak rzepak ozimy i zboża.

3 kroki do własnej mapy aplikacji VRN

Zaloguj się do myKWS

Użyj swojego konta do zalogowania się do myKWS i znajdź narzędzie Zmienna dawka azotu w uprawie Rzepak i Zboże.

Zarejestruj pola

Użyj opcji “wybierz pole z Zarządzanie polem” lub jeśli nie posiadasz pól w myKWS, dodaj pole używając dostępnych funkcji. Nazwij pole “VRN pilot” a następnie podaj swoją nazwę. Dodaj uprawę, odmianę i termin siewu, aby ukończyć rejestrację pola.

Mapy aplikacji VRN

Zanim skorzystasz z naszej rekomendacji, wybierz numer aplikacji, rodzaj nawozu + zawartość azotu w czystym składniku i zdecyduj o ilości stref aplikacji na danym polu. Możesz edytować naszą rekomendację lub bezpośrednio tworzyć własne mapy aplikacji. Kolejnym krokiem jest zapisanie pliku na pendrive i import planu nawożenia do terminala maszyny.

Jak działa nawożenie zmienną dawką azotu

Zaloguj się do myKWS, aby skorzystać z VRN

Często zadawane pytania

Kontakt

Anna Więckowska
Anna Więckowska
Busines Partner HR
Wyślij email
KONTAKT