• zuckerruebenbestand.jpg
    Nawożenie plantacji buraka cukrowego

Pomocne wskazówki i porady dotyczące nawożenia buraka cukrowego

Aby uniknąć strat w plonach i jakości uprawy buraków cukrowych, należy pamiętać, że buraki mają wysokie zapotrzebowanie na podstawowe i śladowe składniki odżywcze w ramach płodozmianu, dlatego zaleca się stosowanie podstawowego nawozu przed uprawą buraków. Nawożenie gleby potasem, fosforem i magnezem jest często stosowane nawet w roku uprawy buraka cukrowego.

Wytyczne wartości składników pokarmowych kg/ha w uprawie buraków cukrowych

Przewidywane plony Wymagane wartości składników odżywczych (kg/ha)
t buraków/ha P205 K20 MgO
60 110–120 450–470 90–100
70 130–140 520–550 100–120
80 150–160 600–650 120–130

Obliczenie składników odżywczych

Pierwiastek Obliczenie Tlenek Obliczenie Pierwiastek
P x 2,29 P20 x 0,44 P
K x 1,21 K20 x 0,83 K
mg x 1,66 MgO x 0,60 mg
Ca x 1,40 CaO x 0,71 Ca

znajdź doradcę KWS