STEFANO KWS F1

Wzorowy plon w różnych warunkach

 • najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach CCA COBORU 2016 i drugi wynik w 2017
 • bardzo elastyczna co do terminów siewu
 • bardzo dobra zimotrwałość

Właściwości w szczegółach

Specjalne zalety

 • szybko regeneruje aparat asymilacyjny po zimie
 • pożądany typ rozwoju wiosennego
 • polecana na typowe stanowiska pod rzepak ozimy, udaje się też na stanowiskach przeciętnych (kl. II-IVb+)
 • wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści
 • plon z doświadczeń rejestrowych 2014-2016 wyższy od wzorców o 6,1 dt/ha

Informacje dodatkowe

 • zarejestrowana w PL w 2017 roku
 • proponowana obsada 25-50r/m2
 • odmiana znajduje się na Liście Odmian Zalecanych COBORU (LOZ)

Katalog rzepaku ozimego 2022
znajdź doradcę KWS