KWINNS

Wczesna odmiana ziarnowo-kiszonkowa

Z 220 / K 230

  • Do użytkowania na cele przemysłu młynarskiego
  • Dobry wczesny wigor i tolerancja na chłody wiosenne
  • Wysokie plony suchej masy - 19,9 t/ha w 2015 r.

Profil odmiany

Skala od 1 do 9: 1 (czerwone pole) ocena najniższa, 9 (zielone pole) ocena najwyższa

Katalog odmian 2023
Doradztwo cyfrowe myKWS
znajdź doradcę KWS